Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rheolaeth: Hanfodion Llyfrgell

This page is also available in English

Croeso i Llyfrgell Bae

Defnyddiwch y canllaw llyfrgell hwn i ddod o hyd i wybodaeth werthfawr am ein hadnoddau a’n gwasanaethau. Mae’n fan cychwyn da i ddod i ddeall  sut y gall y llyfrgell eich helpu gyda’ch astudiaethau yn Abertawe.  

Oes gennych unrhyw gwestiynau? E-bostiwch ni yn buslib@swansea.ac.uk neu defnyddiwch yr adnodd sgwrs fyw Holi Llyfrgellydd, sydd ar gael 9yb-5yp, dydd Llun i ddydd Gwener.

Gwasanaethau’r Llyfrgell

Edrychwch ar wefan y llyfrgell i gael y newyddion diweddaraf am ein horiau agor a'n cyfleusterau. Mae ein gwasanaethau ar-lein ar gael bob amser. Gweler ein Canllaw Llyfrgell Ar-lein i gael mwy o wybodaeth.

 

Rhowch nodau tudalen i’r tudalennau defnyddiol hyn.

Eich rhestrau darllen

Gwybodaeth am y llyfrgell

Argraffu, Copïo a Sganio

Gwiriwch os bydd ein cyfleusterau ar gael cyn dod i’r llyfrgell i ddefnyddio’r argraffwyr.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Eich Tîm Pwnc

Tîm Llyfrgell y Yr Ysgol Reolaeth yw Naomi, Philippa, Allison a Giles.

Mae eich Llyfrgellwyr yma i’ch helpu canfod y wybodaeth rydych ei hangen ar gyfer eich prosiectau a cyfeirio at y wybodaeth rydych yn ei defnyddio.

Tîm Gwasanaeth Cwsmer

Gall y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid eich helpu chi i ymgyfarwyddo â’r Llyfrgell a chynnig cymorth TG. Ewch i’w gwefan am ragor o fanylion am y gwasanaethau y maent yn eu cynnig. Gallwch ddod o hyd iddynt wrth y Ddesg wybodaeth yn y Llyfrgell. 

Cysylltwch â’r Tîm gan ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol: 

 customerservice@abertawe.ac.uk 

 +44(0)1792 295500

Photo of the customer service team in Bay Library

Rhestr Termau’r Llyfrgell

Rhestr Termau’r Llyfrgell

Cynllun Llawr Llyfrgell y Bae