Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Mynediad Agored: Hafan

This page is also available in English

Mynegai i'r Canllaw Llyfrgell hwn

1. Hafan
2. Polisïau a Chydymffurfiaeth â Mynediad Agored
 - Bodloni Gofynion MA y Brifysgol, Arianwyr a'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF)
 - Cwestiynau Cyffredin am MA
3. Taliadau Prosesu Erthyglau
 - ffurflen ar-lein UKRI (RCUK) ar gyfer cymorth gyda Thaliadau Prosesu Erthyglau
 Gostyngiadau Cyhoeddwyr
 - Esboniad o'r Llwybrau Gwyrdd ac Aur
4. Chwilio am Gynnwys Mynediad Agored
 Chwilio am storfeydd Mynediad Agored ar sail pwnc a sefydliad
 - Botwm Mynediad Agored
 - Cyfnodolion Mynediad Agored Prifysgol Abertawe
5. Adnoddau Hyfforddi
 - FOSTER, platfform e-ddysgu ar gyfer adnoddau mynediad agored am ddim.

Cysylltu

Am gymorth neu gyngor ynglŷn ag unrhyw ymholiad yn ymwneud â Mynediad Agored neu Ystorfa Sefydliadol (IR):

Ffôn: 01792 604567

E-bost

Twitter

Blog

.

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 International License

Cymorth gyda Mynediad Agored ym Mhrifysgol Abertawe

   

Mae Mynediad Agored (MA) yn darparu mynediad ar-lein am ddim ac yn ddi-oed i ymchwil ysgolheigaidd a ariennir gan arian cyhoeddus. Caniateir i ddarllenwyr ddarllen, lawrlwytho, copïo ac ailddosbarthu allbynnau ymchwil. Mae Mynediad Agored yn sicrhau bod eich ymchwil yn cyrraedd cynulleidfa eang. 

Ymchwil Agored - Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i ddiwylliant ymchwil cyfoethog a gyfeirir gan ymchwil agored

Mae Prifysgol Abertawe’n hyrwyddo diwylliant o ymchwil agored. Nod ymchwil agored yw gwneud dulliau a chanlyniadau ymchwil ar gael i gynulleidfa mor eang â phosib, mor gynnar â phosib. Mae hyn yn cynyddu buddion ac effeithlonrwydd ymchwil drwy ganiatáu i eraill ymwneud â'r canlyniadau ac elwa ohonynt. Credwn y bydd darparu ein deunydd ymchwil i gynulleidfa mor eang â phosib yn cyfrannu at y genhadaeth gyhoeddus i rannu gwybodaeth ac yn creu cyfleoedd i gydweithredu a chael effaith.

  • Rydym yn disgwyl i ymchwilwyr ddefnyddio system gwybodaeth ymchwil a storfa gwybodaeth y Brifysgol, Cronfa, i adneuo cyhoeddiadau lle mae hawlfraint a chytundebau trwyddedu'n caniatáu hyn, er mwyn cydymffurfio â gofynion arianwyr ac i gynyddu gwybodaeth y cyhoedd. Anogir myfyrwyr ôl-raddedig i gyflwyno eu traethodau ymchwil i Gronfa. Dylai ymchwilwyr greu cyfrif ORCID fel y bydd yn hawdd nodi a rhannu eu gwaith.
  • Mae data ymchwil hefyd yn rhan bwysig o ymchwil agored a dylid sicrhau bod data ar gael lle bo hynny'n bosib yn ôl y gyfraith a moesegol.
  • Gwneir defnydd cynyddol o fetrigau i fonitro effaith ymchwil. Mae Prifysgol Abertawe wedi llofnodi cytundeb DORA ac mae'n ymdrechu i ddefnyddio metrigau mewn modd agored, tryloyw a theg.

Mae Prifysgol Abertawe'n cydnabod bod ymchwil agored yn faes sy'n datblygu ac mae'n annog mentrau megis rhannu meddalwedd, nodiaduron labordy, monograffau agored ac ymgysylltu â'r cyhoedd.

Fideo SHB Ar-lein – What is Open Access (4 munud yn Saesneg)