Skip to main content

Mynediad Agored: Hafan

This page is also available in English

Mynegai i'r Canllaw Llyfrgell hwn

1. Hafan
2. Polisïau a Chydymffurfiaeth â Mynediad Agored
 - Bodloni Gofynion MA y Brifysgol, Arianwyr a'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF)
 - Cwestiynau Cyffredin am MA
3. Taliadau Prosesu Erthyglau
 - ffurflen ar-lein UKRI (RCUK) ar gyfer cymorth gyda Thaliadau Prosesu Erthyglau
 Gostyngiadau Cyhoeddwyr
 - Esboniad o'r Llwybrau Gwyrdd ac Aur
4. Chwilio am Gynnwys Mynediad Agored
 Chwilio am storfeydd Mynediad Agored ar sail pwnc a sefydliad
 - Botwm Mynediad Agored
 - Cyfnodolion Mynediad Agored Prifysgol Abertawe
5. Adnoddau Hyfforddi
 - FOSTER, platfform e-ddysgu ar gyfer adnoddau mynediad agored am ddim.

Cysylltu

Am gymorth neu gyngor ynglŷn ag unrhyw ymholiad yn ymwneud â Mynediad Agored neu Ystorfa Sefydliadol (IR):

Ffôn: 01792 604567

E-bost

Twitter

Blog

.

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 International License

Cymorth gyda Mynediad Agored ym Mhrifysgol Abertawe

   

Mae Mynediad Agored (MA) yn darparu mynediad ar-lein am ddim ac yn ddi-oed i ymchwil ysgolheigaidd a ariennir gan arian cyhoeddus. Caniateir i ddarllenwyr ddarllen, lawrlwytho, copïo ac ailddosbarthu allbynnau ymchwil. Mae Mynediad Agored yn sicrhau bod eich ymchwil yn cyrraedd cynulleidfa eang. 

Ymchwil Agored - Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i ddiwylliant ymchwil cyfoethog a gyfeirir gan ymchwil agored

Mae Prifysgol Abertawe’n hyrwyddo diwylliant o ymchwil agored. Nod ymchwil agored yw gwneud dulliau a chanlyniadau ymchwil ar gael i gynulleidfa mor eang â phosib, mor gynnar â phosib. Mae hyn yn cynyddu buddion ac effeithlonrwydd ymchwil drwy ganiatáu i eraill ymwneud â'r canlyniadau ac elwa ohonynt. Credwn y bydd darparu ein deunydd ymchwil i gynulleidfa mor eang â phosib yn cyfrannu at y genhadaeth gyhoeddus i rannu gwybodaeth ac yn creu cyfleoedd i gydweithredu a chael effaith.

  • Rydym yn disgwyl i ymchwilwyr ddefnyddio system gwybodaeth ymchwil a storfa gwybodaeth y Brifysgol, Cronfa, i adneuo cyhoeddiadau lle mae hawlfraint a chytundebau trwyddedu'n caniatáu hyn, er mwyn cydymffurfio â gofynion arianwyr ac i gynyddu gwybodaeth y cyhoedd. Anogir myfyrwyr ôl-raddedig i gyflwyno eu traethodau ymchwil i Gronfa. Dylai ymchwilwyr greu cyfrif ORCID fel y bydd yn hawdd nodi a rhannu eu gwaith.
  • Mae data ymchwil hefyd yn rhan bwysig o ymchwil agored a dylid sicrhau bod data ar gael lle bo hynny'n bosib yn ôl y gyfraith a moesegol.
  • Gwneir defnydd cynyddol o fetrigau i fonitro effaith ymchwil. Mae Prifysgol Abertawe wedi llofnodi cytundeb DORA ac mae'n ymdrechu i ddefnyddio metrigau mewn modd agored, tryloyw a theg.

Mae Prifysgol Abertawe'n cydnabod bod ymchwil agored yn faes sy'n datblygu ac mae'n annog mentrau megis rhannu meddalwedd, nodiaduron labordy, monograffau agored ac ymgysylltu â'r cyhoedd.

Fideo SHB Ar-lein – What is Open Access (4 munud yn Saesneg)