Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Meddygaeth: Gwefannau

This page is also available in English

Gwerthuso gwefannau

Mae dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd yn hawdd, ond mae dod o hyd i wybodaeth sydd o safon dda ac sy’n ddibynadwy yn anoddach nag y byddwch yn ei ddisgwyl. Darllenwch ein geiriau o gyngor yn yr adran hon ar sut i wneud y defnydd gorau o gynnal chwiliadau ar-lein. Cyn i chi ddefnyddio unrhyw adnodd o’r rhyngrwyd ar gyfer eich aseiniad dylech chi ofyn i’ch hun “A yw’r dudalen we hon gystal â’r wybodaeth y byddwch chi’n dod o hyd iddi mewn llyfr neu gyfnodolyn academaidd?”

Gall unrhyw un greu tudalennau gwe felly, cyn i chi gyfeirnodi gwefan, dylech chi wirio bod y wybodaeth yn ddibynadwy ac yn gywir.

Dylech wirio:

  • Pwy ysgrifennodd y wybodaeth? A ydynt yn meddu ar y cymwysterau priodol? A ydynt wedi ysgrifennu deunydd arall ar y pwnc? A ydynt yn dangos rhagfarn?
  • Pryd gafodd y wybodaeth ei chyhoeddi? A yw’n ddigon cyfoes ar gyfer eich anghenion chi?
  • Pam cafodd y dudalen ei gosod ar y we? A yw’n gwerthu neu’n hyrwyddo rhywbeth? A yw’n rhagfarnllyd?

Chwiliwch am gliwiau yn yr URL

  • .com – cwmni masnachol
  • .co.uk – cwmni masnachol yn y Deyrnas Unedig​​
  • .edu – sefydliad academaidd yn yr Unol Daleithiau
  • .ac.uk – sefydliad academaidd yn y Deyrnas Unedig
  • .org - sefydliad dielw
  • .gov neu .gov.uk – safle llywodraeth yr Unol Daleithiau neu’r Deyrnas Unedig

Ydych chi’n cael trafferth wrth geisio dod o hyd i’r hyn sydd ei hangen arnoch chi ar Google?

Dyma rai geiriau o gyngor i’ch helpu i wella eich canlyniadau!

Ydych chi’n parhau i brofi trafferthion wrth geisio dod o hyd i ddigon o adnoddau academaidd ar Google?

Rhowch gynnig ar ddefnyddio Google Scholar sy’n chwilio am lenyddiaeth ysgolheigaidd yn unig. Mae modd cysylltu Google Scholar â thanysgrifiadau Prifysgol Abertawe, ceir cyfarwyddiadau cyflawn yn y canllawiau isod.

Dyma rai dolenni defnyddiol efallai hoffech chi eu harchwilio yn fanylach: