Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Meddygaeth: Defnyddio Llyfrgelloedd Eraill

This page is also available in English

Cymorth ar leoliad

Os ydych yn mynd ar leoliad i ysbyty GIG, bydd croeso i chi ddefnyddio’r cyfleusterau Llyfrgell yno. Mae yna lyfrau a chyfnodolion i chi bori trwyddynt ac mewn llyfrgelloedd gallech fedru defnyddio’r Rhyngrwyd.  Fodd bynnag, cofiwch y bydd gan y Llyfrgellwyr yn y Llyfrgelloedd hyn nifer o gleientiaid i ddelio â nhw o bosib. Os bydd angen help arnoch i chwilio am wybodaeth, benthyciadau rhyng-lyfrgelloedd, neu unrhyw wasanaeth arbennig ynglŷn â’ch gwaith dosbarth, siaradwch â’ch Llyfrgellwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn gyntaf.

LibraryPlus

Llyfrgelloedd eraill

Gwasanaethau Llyfrgell Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dolenni allanol

Nod Reading Well gan The Reading Agency yw cefnogi iechyd a lles drwy ddarllen. Bydd y dolenni isod yn eich cyfeirio at restrau llyfrau’r cynllun.

A ydych chi’n aelod o’ch llyfrgell gyhoeddus leol eto? Rydym yn argymell eich bod yn ymuno i gael mynediad am ddim at amrywiaeth fawr o lyfrau a chylchgronau wedi’u hargraffu ac ar fformat digidol a sain!