Skip to Main Content

Meddygaeth: Hafan

This page is also available in English

Croeso i'ch Canllaw Pwnc

Croeso i ganllaw'r llyfrgell ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr. Eich Llyfrgellwyr yn Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd ydym ni a gallwn eich cynorthwyo i:

  • Ddarganfod gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau
  • Cyfeirnodi
  • Cael mynediad at gyfnodolion
  • Meddalwedd llyfryddol megis Endnote
  • Canfod gwybodaeth arbenigol megis llenyddiaeth feddygol, data ac ystadegau, cyhoeddiadau swyddogol, traethodau ymchwil a thraethodau estynedig    

  Mae croeso i chi e-bostio, sgwrsio'n fyw neu drefnu apwyntiad i siarad â ni.

Eich Llyfrgellwyr

Llyfrgelloedd GIG - Meddygaeth Mynediad i Raddedigion

Canllawiau cyfeirnodi

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Dolenni defnyddiol

Dyma restr o adnoddau defnyddiol i'ch helpu i ddechrau ar eich cwrs, a gallwch ddod o hyd i ragor o adnoddau drwy ddefnyddio'r tabiau ar frig y sgrin.

Holi Llyfrgellydd

Hanfodion Llyfrgell MyUni

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau a gynlluniwyd gan eich llyfrgellwyr, a byddant yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y llyfrgell, ar-lein ac ar y campws. Gallwch chi weithio eich ffordd drwy'r cwrs cyfan drwy glicio ar bob un o'r blychau isod. Pan fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs, bydd gennych chi wybodaeth ymarferol dda am sut i ddefnyddio'r Llyfrgell. Fel arall, gallwch chi ddewis a dethol pa bynciau rydych chi am eu hystyried o'r opsiynau isod. Ni waeth sut rydych chi'n dewis dysgu, gallwch chi bob amser fynd yn ôl a defnyddio'r cwrs hwn pryd bynnag y bydd angen cwrs gloywi arnoch.

Newyddion y Llyfrgell

Loading ...

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence