Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ieithoedd Modern ac Astudiaethau Cyfieithu: Eidaleg

This page is also available in English

Dechrau gyda'r catalog

iFind yw’r prif fodd i chwilio am yr adnoddau a ddarparwyd gan Lyfrgell Prifysgol Abertawe. Gallwch ddefnyddio’r cyfleuster chwilio isod neu fynd ato yn uniongyrchol drwy dudalen hafan y Llyfrgell , eich tudalen MyUni neu http://ifind.swan.ac.uk.  

Os hoffech ragor o help i ddefnyddio iFind cliciwch ar y tabiau Canllaw uchod. 

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddefnyddio ein catalog yn fwy effeithiol. 

Mae’r tiwtorialau isod yn cynnwys:

  • Opsiynau chwilio
  • Awgrymiadau chwilio
  •  Deall eich canlyniadau
  • Mewngofnodi i iFind  (i ofyn am eitemau, adnewyddu a gwirio pa eitemau sydd gennych ar fenthyciad)
  • Arbed chwiliadau a rhybuddion
  •  Ffefrynnau iFind

Bydd y canllaw hwn yn ei gwneud hi’n haws i chi ganfod adnodd yn y llyfrgell.  

Os nad yw’r adnodd rydych ei angen yn y Llyfrgell gall ein Gwasanaeth Cyflenwi Dogfen chwilio amdano o lyfrgell arall i chi.

Adnoddau Allweddol ar gyfer Eidaleg

Mae llyfrau a chyfnodolion sy’n berthnasol i Eidaleg yn rhannau amrywiol o’r llyfrgell. Mae’r rhan fwyaf yn y lleoliadau hyn:

  Pwnc Ystod rhif galwad Lleoliad
  Hanes, Cymdeithas a Diwylliant yr Eidal DG 401-980 Lefel 2 Gorllewin
  Iaith Eidaleg PC1001-1977 Lefel 1 Gorllewin
  Ffilm PN1993 Lefel 1 Gorllewin
  Llenydiaeth Eidaleg PQ4001-5999 Lefel 1 Gorllewin

 Isod mae sampl o Gasgliadau e-Lyfrau allweddol ar gyfer Eidaleg. 

Am y rhestr gyfan defnyddiwch y blwch Adnoddau Pwnc ar y dde. Am gymorth i ddefnyddio unrhyw un o’n platfformau e-Lyfrau cliciwch ym

 

Mae’r holl gyfnodolion a dalwn amdanynt wedi’u rhestru ar iFind, catalog y llyfrgell. (defnyddiwch y blwch uchod) 

Os oes gennych gyfeirnod ar restr ddarllen e.e. gallwch fynd yn syth i iFind a gwneud chwiliad ‘Teitl Cyfnodolyn’ am y cyfnodolyn.

Mae iFind hefyd yn cynnwys manylion am erthyglau unigol – cliciwch ar y tab Erthyglau a mwyi chwilio am rhain. Os ydych eisiau chwilio am erthyglau ar bwnc penodol dewiswch ‘unrhyw le yn y cofnod’. Os ydych eisiau chwilio am erthygl benodol, dewiswch ‘yn y teitl’ a rhowch deitl yr erthygl. Gallwch hefyd chwilio am erthyglau gan awdur penodol. Dewiswch ‘fel awdur/creawdwr’ i wneud hyn.

DS: Bydd eich canlyniadau yn cynnwys erthyglau o bapurau newydd ynghyd â chyfnodolion.

 Hyd yn oed os ydych yn defnyddio iFind i leoli erthyglau cyfnodolion ar bwnc neu gan awdur penodol, os ydych eisiau cynnal chwiliad mwy trwyadl mae’n well defnyddio cronfeydd data electronig.

Mae rhai o’r cronfeydd data hyn (e.e. JSTOR) yn cynnwys erthyglau testun llawn, tra mae eraill (e.e. MLA Bibliography ac Web of Science) yn cynnwys dyfyniad yn unig (neu gofnod) a chrynodeb o’r erthygl. Yn yr achos hwn gwelwch ddolen ‘iGetIt’ lle gallwch glicio arno i weld os yw’r erthygl hon gennym yma.

Rhestrir ychydig o’r prif gronfeydd data ar gyfer chwilio am erthyglau cyfnodolion isod. 

Am y rhestr gyflawn defnyddiwch y blwch Adnoddau Pwnc ar y dde.

I ddefnyddio’r rhan fwyaf o gronfeydd data ar ac oddi ar y campws mae angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi Prifysgol Abertawe.  Holwch wrth Ddesg y Llyfrgell os oes gennych broblem gyda hyn, neu e-bostiwch artslib@swan.ac.uk.  

Am ôl-rifynnau a detholiad ehangach o bapurau newydd ieithoedd tramor defnyddiwch y cronfeydd data isod. 

Isod mae sampl o ffynonellau we defnyddiol ar gyfer Eidaleg. 

Dod o hyd i erthyglau mewn cylchgronau ar gyfer y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Gallwch roi cynnig ar yr ymarfer ar-lein hwn i wella’ch sgiliau chwilio ac arfer chwilio am erthyglau cyfnodolion.

Adnoddau Pwnc

 

A oedd popeth yn iawn?

Unrhyw sylwadau ynghylch defnyddio’r canllaw hwnRhowch wybod i ni.