Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ieithoedd Modern ac Astudiaethau Cyfieithu: Astudiaethau Cyfieithu

This page is also available in English

Dechrau gyda'r catalog

iFind yw’r prif fodd i chwilio am yr adnoddau a ddarparwyd gan Lyfrgell Prifysgol Abertawe. Gallwch ddefnyddio’r cyfleuster chwilio isod neu fynd ato yn uniongyrchol drwy dudalen hafan y Llyfrgell , eich tudalen MyUni neu http://ifind.swan.ac.uk.  

Os hoffech ragor o help i ddefnyddio iFind cliciwch ar y tabiau Canllaw uchod. 

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddefnyddio ein catalog yn fwy effeithiol. 

Mae’r tiwtorialau isod yn cynnwys:

  • Opsiynau chwilio
  • Awgrymiadau chwilio
  •  Deall eich canlyniadau
  • Mewngofnodi i iFind  (i ofyn am eitemau, adnewyddu a gwirio pa eitemau sydd gennych ar fenthyciad)
  • Arbed chwiliadau a rhybuddion
  •  Ffefrynnau iFind

Bydd y canllaw hwn yn ei gwneud hi’n haws i chi ganfod adnodd yn y llyfrgell.  

Os nad yw’r adnodd rydych ei angen yn y Llyfrgell gall ein Gwasanaeth Cyflenwi Dogfen chwilio amdano o lyfrgell arall i chi.

Adnoddau Allweddol ar gyfer Astudiaethau Cyfieithu

Mae llyfrau a chyfnodolion sy’n berthnasol i Astudiaethau Cyfieithy yn rhannau amrywiol o’r llyfrgell. Mae'r rhan fwyaf mewn rhifau galw P306 - P308 ar Lefel 1 Gorllewin.

Mae’r rhan fwyaf o eiriaduron iaith cyffredinol yng Nghasgliad Cyfeiriadau'r Neuadd Ymchwil gyda’r nifer galw canlynol:

Saesneg PE279 - PE3727
Arabeg PJ6640
Tsieineaidd PL1145 – PL1488
Ffrangeg PC2075 – PC3747
Almaeneg PF3120-PF4327
Groegiaidd PA1139
Eidaleg PC1130-PC1977
Pwylaidd PG6640
Portiwgeaidd PC5145 – PC5335
Rwsiaid PG2127-PG2693
Sbaeneg PC4031 – PC4797
Cymraeg PB2190-PB2194

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae geiriaduron busnes yn HB61, HF1001 a HF1002.  Bancio a chyllid - HG151. Termau rheoli - HD30.15

Mae geiriaduron gwyddonol yn Q, R a T, (er enghraifft termau cyfrifiadureg yn QA76.15, termau biolegol - QH, peirianneg awyrennol - TL509, termau meddygol  - R121).

Mae geiriaduron cyfreithiol yn  K120, yn Llyfrgell y Gyfraith, Lefel 4 Dwyrain. 

Isod mae sampl o Gasgliadau e-Lyfrau allweddol ar gyfer Astudiaethau Cyfieithu. 

Am y rhestr gyfan defnyddiwch y blwch Adnoddau Pwnc ar y dde.

Am gymorth i ddefnyddio unrhyw un o’n platfformau e-Lyfrau cliciwch yma

Mae pecyn Cysgliad 3 (gwiriwr sillafu, gwiriwr gramadeg, thesawrws a geiriadur Cymraeg) ar gael ar y rhwydwaith myfyrwyr.

Cewch fynediad at hwn drwy ddangos Bwrdd Gwaith Prifysgol Abertawe Unedig  eicon ar eich bar tasgau) > ymestyn Apiau Cyffredin (drwy glicio ar y mewngofnodi o’i flaen) > a chlicio ar Cysgliad.

Mae’r holl gyfnodolion a dalwn amdanynt wedi’u rhestru ar iFind, catalog y llyfrgell. (defnyddiwch y blwch uchod) 

Os oes gennych gyfeirnod ar restr ddarllen e.e. gallwch fynd yn syth i iFind a gwneud chwiliad ‘Teitl Cyfnodolyn’ am y cyfnodolyn.

Mae iFind hefyd yn cynnwys manylion am erthyglau unigol – cliciwch ar y tab Erthyglau amwyi chwilio am rhain. Os ydych eisiau chwilio am erthyglau ar bwnc penodol dewiswch ‘unrhyw le yn y cofnod’. Os ydych eisiau chwilio am erthygl benodol, dewiswch ‘yn y teitl’ a rhowch deitl yr erthygl. Gallwch hefyd chwilio am erthyglau gan awdur penodol. Dewiswch ‘fel awdur/creawdwr’ i wneud hyn.

DS: Bydd eich canlyniadau yn cynnwys erthyglau o bapurau newydd ynghyd â chyfnodolion.

Hyd yn oed os ydych yn defnyddio iFind i leoli erthyglau cyfnodolion ar bwnc neu gan awdur penodol, os ydych eisiau cynnal chwiliad mwy trwyadl mae’n well defnyddio cronfeydd data electronig.

Mae rhai o’r cronfeydd data hyn (e.e. JSTOR) yn cynnwys erthyglau testun llawn, tra mae eraill (e.e. MLA Bibliography ac Web of Science) yn cynnwys dyfyniad yn unig (neu gofnod) a chrynodeb o’r erthygl. Yn yr achos hwn gwelwch ddolen ‘iGetIt’ lle gallwch glicio arno i weld os yw’r erthygl hon gennym yma.

Rhestrir ychydig o’r prif gronfeydd data ar gyfer chwilio am erthyglau cyfnodolion isod. 

Am y rhestr gyflawn defnyddiwch y blwch Adnoddau Pwnc ar y dde.

I ddefnyddio’r rhan fwyaf o gronfeydd data ar ac oddi ar y campws mae angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi Prifysgol Abertawe.  Holwch wrth Ddesg y Llyfrgell os oes gennych broblem gyda hyn, neu e-bostiwch artslib@swan.ac.uk.  

Ceir papurau newydd diweddar (3 mis diwethaf yn unig) fel  Le Monde, Die Zeit ac  El Pais, ar y Rac Newyddion ar Lefel 4 Gorllewin (yr Oriel).

Am ôl-rifynnau a detholiad ehangach o bapurau newydd ieithoedd tramor defnyddiwch y cronfeydd data isod.

Isod mae sampl o ffynonellau we defnyddiol ar gyfer Astudiaethau Cyfieithu.

Dod o hyd i erthyglau mewn cylchgronau ar gyfer y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Gallwch roi cynnig ar yr ymarfer ar-lein hwn i wella’ch sgiliau chwilio ac arfer chwilio am erthyglau cyfnodolion.

A oedd popeth yn iawn?

Unrhyw sylwadau ynghylch defnyddio’r canllaw hwnRhowch wybod i ni.