Skip to Main Content

Gwyddor Chwaraeon: Hanfodion Llyfrgell

This page is also available in English

Cyflwyniad

Mae'r canllaw hwn yn amlygu adnoddau allweddol y llyfrgell a gwybodaeth ar gyfer eich pwnc. Gall eich tîm pwnc yn y Llyfrgell eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer aseiniadau neu ymchwil; cyrchu cyfnodolion a chronfeydd data; cyfeirnodi; a defnyddio meddalwedd llyfryddiaethol. Gallwch e-bostiwch, sgwrsio'n fyw neu drefnu apwyntiad er mwyn siarad â ni.

Gwneud Apwyntiad

Eich Llyfrgellwyr

Newyddion y Llyfrgell

Loading ...

SPORTdiscus

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Rhestr Termau’r Llyfrgell

Rhestr Termau’r Llyfrgell

Holi Llyfrgellydd

iFind

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell i chwilio am lyfrau ac adnoddau eraill.

Chwiliad Uwch

Eich rhestr ddarllen – iFind Reading

Link to iFind Reading

Mae rhestr ddarllen eich modiwl yn ffynhonnell hanfodol o ddeunyddiau adolygu. Gallwch ddod o hyd i’ch rhestr ddarllen drwy chwilio yn iFindReading neu drwy fynd i adran rhestrau darllen ar Canvas.

Hanfodion – Llyfrgell y Bae

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence