Skip to Main Content

Gwyddor Chwaraeon: Draethodau Ymchwil

This page is also available in English

Theses Collection

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth i chwilio am draethawd ymchwil ar gyfer eich ymchwil. I gael rhagor o wybodaeth am gyflwyno'ch traethawd ymchwil, ewch i'n canllaw Traethodau Ymchwil.

Casgliad Draethawd

Dod o hyd i Draethodau Hir Prifysgol Abertawe

Cyrchwch gasgliad e-draethodau ymchwil Prifysgol Abertawe o Cronfa, yr ystorfa.

  • Mae Cronfa E-Theses yn cynnwys PhD electronig diweddar, M.Phil. a thraethodau ymchwil lefel Meistr trwy Ymchwil. Mae rhai e-draethodau ymchwil wedi'u gwahardd rhag mynediad cyhoeddus am hyd at bum mlynedd. O 2021 ymlaen nid yw'r Llyfrgell bellach yn derbyn copïau caled i'w hychwanegu at y stoc.
  • Cynhaliodd Llyfrgell Prifysgol Abertawe brosiect digido i sicrhau bod 1000 o eitemau o'r casgliad thesis hanesyddol o draethodau hir PhD ac MPhil ar gael ar-lein. Mae'r prosiect hwn yn darparu mynediad cyffredinol i rai o'n casgliadau ymchwil bywiog ac mae eitemau testun llawn electronig ar gael trwy Gronfa, yr ystorfa. Mae peth o’n casgliad hefyd yn cael ei gadw yng ngwasanaeth e-draethodau ymchwil EThOS y Llyfrgell Brydeinig.

Mae gan y Llyfrgell gopïau caled o'r rhan fwyaf o draethodau hir Prifysgol Abertawe ar lefel doethuriaeth a rhai lefel meistr tan 2019/20

  • Nid ydym fel arfer yn cadw prosiectau trydedd flwyddyn, traethodau hir ac ati.
  • Cedwir traethodau ymchwil hŷn ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau mewn storfa gaeedig yn Llyfrgell Parc Singleton. Gofynnwch wrth ddesg wasanaeth My Uni Library.
  • Mae gan Lyfrgell Glowyr De Cymru hefyd gasgliad bach o draethodau hir AABO yn ogystal â rhai traethodau hir.

Ceir gwybodaeth am yr holl draethodau ymchwil a dderbynnir gan y llyfrgell yn iFind, catalog y llyfrgell. 

Ym mlwch chwilio iFind, gallwch chwilio ar sail allweddair ar gyfer eich pwnc a'r geiriau: swansea thesis. Yna gallwch ddefnyddio'r bar Mireinio i gyfyngu'r chwiliad i ystod blynyddoedd neu Golegau penodol. Os oes gennych ddiddordeb penodol mewn traethodau ymchwil diweddar, gallwch newid y fwydlen Didoli yn ôl (Sort By) ar ben y rhestr o ganlyniadau i Dyddiad diweddaraf i hynaf (Date descending) i osod y rhai diweddaraf ar frig y rhestr.

  • Mae'r casgliad traethodau ymchwil at ddibenion cyfeirio'n unig. Os hoffech edrych ar draethawd ymchwil, rhowch awdur, teitl a blwyddyn y traethawd ymchwil i'r staff wrth Ddesg y Llyfrgell. Bydd staff Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau yn casglu'r eitem ar eich cyfer o'r storfa dan glo. Rhoddir y traethawd ymchwil i chi ar eich cerdyn llyfrgell ond cewch ei ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig.  Dychwelwch yr eitem i Ddesg y Llyfrgell (neu'r peiriant dychwelyd awtomatig) pan fyddwch wedi gorffen ei ddefnyddio a chaiff ei ddileu o'ch cerdyn llyfrgell.
Traethodau Ymchwil Gwaharddedig

Caiff ychydig o draethodau ymchwil eu gwahardd o ddefnydd cyhoeddus am sawl blwyddyn - mae hyn fel arfer oherwydd bod gan y gwaith botensial masnachol a chan fod y myfyriwr wedi cael caniatâd y Brifysgol i beidio â’i wneud yn gyhoeddus yn syth. Os bydd hyn yn digwydd, bydd nodyn ar gofnod y catalog sy'n rhoi'r dyddiad y caiff y wybodaeth ei rhyddhau.  Ni chaiff neb ddarllen y traethawd ymchwil cyn y dyddiad hwnnw.

Traethodau Ymchwil Arbennig

Cedwir traethodau ymchwil DSc. a D.Litt yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth. Gofynnwch amdanynt wrth Ddesg y Llyfrgell.

Traethodau hir a theses ôl-radd

Adnoddau E-draethodau ymchwil

Os nad yw traethawd ymchwil ar gael ar-lein, gallwch gyflwyno cais i'w fenthyca drwy'r gwasanaeth Benthyciadau rhwng Llyfrgelloedd. Cysylltwch â'r tîm Cyflenwi Dogfennau am ragor o fanylion.