Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Astudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu: Canfod Llyfrau

This page is also available in English

Canfod llyfrau a DVDs

Mae’r mwyafrif o lyfrau Astudiaethau Cyfryngau wedi’u lleoli ar Lefel 1 Gorllewin o Lyfrgell Singleton.  Gallwch ddod o hyd i’r llyfrau rhwng P90 a P96.  Mae’r mwyafrif o lyfrau ar ffilm o dan PN.  Mae DVDs wedi’u lleoli mewn casgliad ar wahân ar Lefel 2 Gorllewin.  

P90-P96          Astudiaethau Cyfryngau                    Lefel 1 Gorllewin

PN                  Astudiaethau Ffilm a’r Cyfryngau       Lefel 1 Gorllewin

I ddod o hyd i leoliad llyfr, DVD neu eitem arall, defnyddiwch iFind, ein catalog llyfrgell.  Os ydych angen cymorth i ddod o hyd i eitemau, gofynnwch i’r staff wrth ddesg y llyfrgell.  Efallai bydd y canllawiau isod o gymorth i chi hefyd.

Defnyddio iFind

Wrth ddefnyddio iFind i chwilio am lyfr penodol rydym yn argymell defnyddio cyfenw’r awdur ac un neu ddau o eiriau allweddol o’r teitl.

e-Llyfrau

Gellir dod o hyd i’r rhan fwyaf o’n e-lyfrau drwy iFind. Mae ein e-lyfrau ar gael drwy tair brif wefan: Proquest,VLeBooks ac EBSCO. Bydd y tabiau hyn yn dweud ychydig yn rhagor i chi am y tair prif gronfa ddata. I logio i mewn, defnyddiwch eich rhif myfyriwr 6 digid fel eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair arferol. Os bydd angen unrhyw help arnoch i gael mynediad at e-lyfrau a’u defnyddio, ebostiwch ni yn culturecommlib@swansea.ac.uk

Llyfrgelloedd eraill

Efallai y dewch o hyd i eitemau o ddiddordeb (e.e. llyfrau am farchnata, cysylltiadau cyhoeddus a’r cyfryngau cymdeithasol) yn Llyfrgell y Bae.  Os ydych eisiau benthyg eitemau o lyfrgelloedd eraill, gofynnwch wrth ddesg y llyfrgell rydych yn ei defnyddio.  Gallwch hefyd wneud cais trwy iFind (bydd yr eitemau ar gael i chi eu casglu'r diwrnod ar ôl i chi wneud y cais ar ddyddiau’r wythnos).