Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Astudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu: Canfod Erthyglau

This page is also available in English

Rhestr A-Z o gyfnodolion

Cewch restr A-Z gyflawn o gyfnodolion (ar-lein ac mewn print) am bob pwnc yn iFind. Ar ben y sgrin iFind cliciwch ar:

A-Z Cyfnodolion

Browzine

Cronfeydd data allweddol ar gyfer canfod erthyglau cyfnodolion

Canfod cyfnodolion ar ffurf argraffiad

Ceir y rhan fwyaf o gyfnodolion Astudiaethau’r Cyfryngau (ar ffurf argraffiad) yn PN1 ar Lefel 1 Gorllewin yn Llyfrgell Parc Singleton. Efallai cewch rai eitemau o ddiddordeb (e.e. llyfrau perthnasol i Gysylltiadau Cyhoeddus a Chyfryngau Cymdeithasol) yn Llyfrgell y Bae. I fenthyca eitemau o lyfrgelloedd eraill, holwch wrth ddesg y llyfrgell yn y llyfrgell yr ydych yn ei ddefnyddio. Gallwch hefyd roi cais drwy iFind (byddant ar gael i chi i’w casglu ar y diwrnod yr ydych wedi gofyn am eitem yn ystod yr wythnos). Gallwch roi cynnig ar yr ymarfer ar-lein hwn i wella’ch sgiliau chwilio ac arfer arfer chwilio am erthyglau cyfnodolion.