Skip to main content

Astudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu: Hafan

This page is also available in English

Llyfrgellwyr Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

tEAM

Helo, ni yw Bernie Williams, Siân Neilson, Dr. Ian Glen a Carine Hartson ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Diweddariad COVID-19

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Ynghylch y canllaw hwn

Croeso i fyfyrwyr Astudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu!  Ar y tudalennau hyn fe ddewch o hyd i adnoddau allweddol, cynghorion ac arweiniad i gefnogi eich astudiaethau a’ch ymchwil.  Cliciwch ar y tabiau ar frig y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am wahanol fathau o ffynonellau.

 

Delwedd trwy gwrteisi Mass Observation Online.

Gwyliwch ffilmiau gyda ni! Box of Broadcasts & Planet Estream

Rydyn ni’n treialu Box of Broadcasts (BoB) tan ddiwedd mis Gorffennaf. Gallwch chi gyrchu BoB o’r Canllaw i’r Llyfrgell Ar-lein ar y tab cronfa ddata neu drwy iFind. Mae BoB yn rhoi mynediad at ystod o orsafoedd radio a theledu. Gallwch chi recordio sioeau a fydd yn cael eu darlledu neu chwilio’r deunyddiau yn yr archifau. Y ffordd orau o ddechrau yw trwy ddefnyddio’r swyddogaeth chwilio. Mae hyn yn chwilio am deitlau, metaddata a thrawsgrifiadau. Gallwch chi wylio mewn preifat, ei ddefnyddio at ddibenion addysgu a chreu clipiau.

 

Mae hefyd gennym ni fynediad at Planet Estream sy’n cynnwys Archifau Teledu a Radio. Gallwch chi gyrchu hyn trwy ddilyn y ddolen hon https://mrclabsestream.swan.ac.uk/  a bydd angen i chi glicio ar ddefnyddiwr dienw a allgofnodi ac yna mewngofnodi gyda'ch manylion mewngofnodi arferol. Cliciwch ar y botwm ‘Create’ ac yna ar yr archif Teledu a Radio er mwyn archwilio’r cynnwys. Gallwch chi chwilio gan ddefnyddio geiriau allweddol mewn teitlau a thrawsgrifiadau lle bod modd. Bydd angen i chi lawrlwytho cynnwys i Planet Estream Abertawe er mwyn ei chwarae.

 

Rydyn ni’n awyddus iawn i dderbyn adborth ar y ddau wasanaeth hwn wrth i ni geisio darparu’r adnoddau gorau a mwyaf priodol er mwyn cefnogi’r Brifysgol. E-bostiwch eich sylwadau i artslib@abertawe.ac.uk

Holi Llyfrgellydd

Twitter Llyfrgell y Celfyddydau Abertawe

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence