Skip to Main Content

Cemeg: Cyfnodolion a cronfeydd data

This page is also available in English

Dod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

   Mae’r adran hon yn cynnwys:

  • canllawiau a dolenni ar gyfer cronfeydd data er mwyn dod o hyd i erthyglau.
  • ein tiwtorial ar ddod o hyd i erthyglau ar gyfer cemeg, a ddyluniwyd i helpu gyda’ch gwaith prosiect.
  • dolen i browzine sy’n caniatáu i chi bori trwy gyfnodolion cemeg.
  • gwybodaeth datrys problemau rhag ofn y byddwch yn cael anawsterau gyda chyfnodolion ar-lein. 
   

Adnoddau allweddol ar gyfer y cemeg

Web of Science ar gyfer cemeg

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Gwneud cais am fenthyciad, pennod neu gopi o erthygl at ddibenion astudio preifat ac ymchwil anfasnachol.

Cyflwyno Cais

 

Adnoddau allweddol ar gyfer y cemeg

Hanfodion Llyfrgell MyUni - Ymchwilio

Mae Hanfodion Llyfrgell MyUni yn cynnwys adran ar ymchwilio. Dilyna’r ddolen isod i ddysgu sut i gynllunio strategaeth chwilio a chynnal dy chwiliad. (Bydd angen i ti fewngofnodi i Canvas i gael y ddolen.)

Dilynwch y ddolen i ymgofrestru ar gyfer Hanfodion Llyfrgell MyUni os nad ydych chi wedi cael mynediad at y cwrs o'r blaen. 

Chwilio am Gynnwys Mynediad Agored

Chwilio Mynediad Agored

Logo for Open Access

Mynediad i gynnwys testun llawn, Mynediad Agored, am ddim ac yn gyfreithlon.

Chwilio CORE

 

Datrys problemau gyda chyfnodolion ar-lein

Mae llawer o’n cyfnodolion ar gael ar-lein, ar y campws ac oddi arno pan fyddwch yn defnyddio’ch enw defnyddiwr Prifysgol Abertawe a’ch cyfrinair. Dylai’r dogfennau isod eich helpu gyda rhai problemau cyffredin ond os na allwch gael gafael ar rywbeth y credwch ein bod yn tanysgrifio iddo, rhowch wybod i ni.

Browzine

LibKey Nomad