Skip to Main Content

Cemeg: Cyfnodolion a cronfeydd data

This page is also available in English

Dod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

   Mae’r adran hon yn cynnwys:

  • canllawiau a dolenni ar gyfer cronfeydd data er mwyn dod o hyd i erthyglau.
  • ein tiwtorial ar ddod o hyd i erthyglau ar gyfer cemeg, a ddyluniwyd i helpu gyda’ch gwaith prosiect.
  • dolen i browzine sy’n caniatáu i chi bori trwy gyfnodolion cemeg.
  • gwybodaeth datrys problemau rhag ofn y byddwch yn cael anawsterau gyda chyfnodolion ar-lein. 
   

 

Adnoddau allweddol ar gyfer y cemeg

Web of Science ar gyfer cemeg

Sut mae gwneud cais?

Adnoddau allweddol ar gyfer y cemeg

Google Scholar & Semantic Scholar

Chwilio am Gynnwys Mynediad Agored

Chwilio Mynediad Agored

Logo for Open Access

Mynediad i gynnwys testun llawn, Mynediad Agored, am ddim ac yn gyfreithlon.

Chwilio CORE

 

Datrys problemau gyda chyfnodolion ar-lein

Mae llawer o’n cyfnodolion ar gael ar-lein, ar y campws ac oddi arno pan fyddwch yn defnyddio’ch enw defnyddiwr Prifysgol Abertawe a’ch cyfrinair. Dylai’r dogfennau isod eich helpu gyda rhai problemau cyffredin ond os na allwch gael gafael ar rywbeth y credwch ein bod yn tanysgrifio iddo, rhowch wybod i ni.

Browzine

LibKey Nomad