Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Economeg: Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

ASKYdych chi erioed wedi pendroni ynghylch sut i ddechrau ysgrifennu'ch traethawd neu'ch aseiniad? Bydd gwefan y Pecyn Cymorth Goroesi Aseiniadau yn eich helpu i roi trefn ar eich meddyliau ac yn darparu canllawiau defnyddiol ar hyd y ffordd.Teipiwch ddyddiad dychwelyd eich aseiniad, a chewch linell amser i'ch helpu i gwblhau'ch aseiniad ar amser.

Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

Y dyddiad y byddwch yn cychwyn yr aseiniad:

- -

Y dyddiad y dylid cyflwyno’r aseiniad:

- -

Cyfrifwch amserlen yr aseiniad

Cyfrifwch amserlen yr aseiniad

Sut y dylwn ddechrau fy ymchwil?

Sut mae defnyddio fy ymchwil?

Sut mae defnyddio fy ymchwil?

Deall eich aseiniad

Dod o hyd i ddeunyddiau llyfrgell

Dod o hyd i ddeunyddiau llyfrgell

Llunio drafft cyntaf

Sut mae mynd ati gydag aseiniad

Sut mae mynd ati gydag aseiniad

Dod o hyd i gyfnodolion a'u defnyddio?

Ydw i wedi gwneud popeth sy'n angenrheidiol?

Ydw i wedi gwneud popeth sy'n angenrheidiol?

Cynllunio'r aseiniad

Mathau arbenigol o wybodaeth

Mathau arbenigol o wybodaeth

Canllaw i eiriau cyfarwyddo

Further help

Am gymorth gyda datblygu eich sgiliau ysgrifennu academaidd a strwythuro eich gwaith, gweler y Ganolfan Llwyddiant Academaidd.