Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Y Coleg: Cyhoeddiadau Eraill

Chwilio'n effeithiol gyda Google

Gall Google fod yn offeryn defnyddiol at ddiben dod o hyd i wybodaeth ar-lein. Fodd bynnag, gall fod yn anodd nodi'r ffynonellau mwyaf perthnasol a dibynadwy o wybodaeth o restr o filoedd neu filiynau o ganlyniadau. Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd y rhai gorau ar frig y rhestr! Bydd y strategaethau canlynol yn eich helpu i chwilio'n fwy effeithiol ar Google.

Chwilio ar wefan neu grŵp o wefannau

Defnyddiwch eich allweddeiriau a'r gorchymyn site:url i ddod o hyd i ganlyniadau o un wefan neu grŵp o wefannau. Er enghraifft, bydd chwilio am cyfnod sylfaen site:gov.wales yn dod o hyd i wybodaeth am y Cyfnod Sylfaen o wefan Llywodraeth Cymru. Gallech ddefnyddio site:ac:uk i chwilio gwefannau academaidd.

Chwilio am fath penodol o ddogfen

Defnyddiwch y gorchymyn filetype: i gyfyngu'ch chwiliad i fath penodol o ddogfen. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os ydych yn chwilio am fath penodol o wybodaeth. Er enghraifft, os ydych yn meddwl bod dogfennau'r llywodraeth yn fwy tebygol o gael eu cyhoeddi ar ffurf PDF, gallech ddefnyddio filetype:pdf i gyfyngu'ch canlyniadau i ffeiliau PDF a'i gwneud yn haws dod o hyd i'r wybodaeth mae ei hangen arnoch. Mae data rhifiadol yn debygol o ymddangos mewn taenlen, felly gallech ddefnyddio filetype:xls i chwilio am ddogfennau Excel.

Mae Google Scholar yn chwilio llenyddiaeth ysgolheigaidd megis erthyglau mewn cyfnodolion a chrynodebau, ond efallai y bydd yn anodd dod o hyd i destun llawn y deunydd yn eich canlyniadau. Bydd cysylltu'ch cyfrif Google Scholar â Phrifysgol Abertawe yn helpu gyda hyn. Ewch i'r eicon gosodiadau ar frig y sgrin.  

Wedyn ewch i Library Links i ddod o hyd i Brifysgol Abertawe.

Pam defnyddio cronfeydd data'r llyfrgell yn lle Google Scholar?

Er bod Google Scholar yn gallu bod yn ddefnyddiol, mae gan iFind a chronfeydd data pwnc eraill, megis Science Direct, rai manteision allweddol:

  • Y gallu i nodi erthyglau sydd wedi cael eu hadolygu gan gymheiriaid

  • Mynediad hawdd i grynodeb o'r erthygl

  • Mynediad hawdd i'r erthygl lawn, os yw ar gael, heb unrhyw gost ychwanegol.

  • Dyfyniadau a rhestrau o gyfeiriadau ar gyfer pob erthygl - yn ddefnyddiol ar gyfer ehangu'ch deunydd darllen.

  • Y gallu i chwilio am destunau cyn eu cyhoeddi.

  • Y gallu i fod yn fwy trefnus - opsiynau i e-bostio, lawrlwytho ac integreiddio â rheolwyr llyfryddiaeth (fel EndNote).

Box of Broadcasts (BoB)

Dod o hyd i erthyglau papur newydd

Bydd y cwrs byr canlynol yn egluro sut i ganfod erthyglau mewn papurau newydd. Cliciwch ar y ddelwedd isod i lansio’r cwrs.  

Fel arall, cliciwch ar y tabiau i ganfod y dolenni uniongyrchol at yr adnoddau papurau newydd.

Dod o hyd i Erthyglau Papur Newydd

NexisUK - dyma gronfa ddata o bapurau newydd rhyngwladol o ansawdd, gan gynnwys The Times, Guardian, Independent, Le Monde, Die Zeit, Australasian Business Intelligence, International Herald Tribune, South China Morning Post, Moscow Times. Mae'n cynnwys papurau newydd o ddechrau'r 1990au hyd at heddiw.

Pam dylwn i ei defnyddio?

  • Gallwch chwilio ar draws sawl papur newydd ar yr un pryd.
  • Mae'r cronfeydd data'n darparu testun llawn erthyglau yn rhad ac am ddim a does dim angen cofrestru.
  • Mae'n hawdd cyfyngu chwiliad ar sail enw newyddiadurwr, iaith, gwlad neu deitl papur newydd unigol.

The Economist - cylchgrawn wythnosol yw hwn sy'n ymdrin â busnes, cyllid, economeg, gwyddoniaeth, technoleg a'r celfyddydau. Gellir dod o hyd i erthyglau o The Economist yng nghasgliad busnes ProQuest.

Yn ogystal â chynnwys erthyglau o The Economist, mae ProQuest Business Collection yn darparu mynediad i eitemau newyddion eraill. Chwiliwch gan ddefnyddio'ch allweddeiriau, wedyn mireiniwch eich chwiliad gan ddefnyddio Source Type ar ochr dde'r dudalen canlyniadau.