Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Y Coleg: Cyfnodolion

Pam dylech ddefnyddio erthyglau mewn cyfnodolion

Efallai eich bod yn meddwl y gallwch gael gafael ar yr holl wybodaeth angenrheidiol o lyfrau testun a gwefannau, ond mae'n syniad da cynnwys erthyglau o gyfnodolion yn eich ymchwil hefyd.

Mae cyfnodolion yn cynnwys casgliadau o erthyglau a chânt eu cyhoeddi'n rheolaidd (fel arfer, bob wythnos, mis, chwarter neu flwyddyn). Fel arfer, mae cyfnodolyn yn canolbwyntio ar bwnc penodol. Mae cyfnodolion yn darparu gwybodaeth sy'n:

  • Amserol - cyhoeddir cyfnodolion yn amlach na llyfrau, felly cewch yr wybodaeth ddiweddaraf mewn cyfnodolion diweddar
  • Cryno - mae erthyglau mewn cyfnodolion yn fyrrach eu darllen na llyfrau
  • Awdurdodol - ysgrifennir erthyglau gan arbenigwyr (naill ai academyddion neu ymarferwyr proffesiynol).  Mae cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid yn cynnwys erthyglau sydd wedi cael eu harchwilio a'u hadolygu gan fwrdd golygyddol y cyfnodolyn i sicrhau bod yr ymchwil yn ddibynadwy, yn gywir ac yn gadarn cyn cyhoeddi'r erthygl.

Fel arfer, mae cyfnodolion ym Mhrifysgol Abertawe'n trafod pynciau academaidd ac rydym yn talu i chi gael mynediad i filoedd o gyfnodolion ar draws pob maes pwnc.

Erthyglau mewn cyfnodolion ar iFind

Mae iFind yn lle da i ddechrau eich proses chwilio am erthyglau. I chwilio am erthyglau mewn cyfnodolion sicrhewch eich bod chi’n dewis yr opsiwn chwilio 'erthyglau a mwy'.  

Canllawiau Pwnc y Llyfrgell

Mae Canllaw Pwnc y Llyfrgell ar gael ar gyfer pob pwnc a addysgir ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r Canllawiau Pwnc yn dweud wrthych chi sut i gyrchu’r erthyglau mewn cyfnodolion a gwybodaeth arbenigol arall y bydd ei hangen arnoch chi ar gyfer y pynciau.  

Porwch Ganllawiau Pwnc y Llyfrgell yma... 

Dod o hyd i erthyglau

Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i erthyglau

Mae'r cwrs byr hwn yn rhoi cyflwyniad i ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

Introduction to finding journal articles short course