Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw’r Llyfrgell ar gyfer Setiau Data: Data cyfeirio

Setiau data cyfeirio

Hwyrach bydd data a thablau ystadegol yn cynnwys elfennau arbenigol nad ydynt yn cael eu defnyddio’n helaeth yn y rhan fwyaf o arddulliau dyfynnu. Wrth ddyfynnu data neu dablau ystadegol, dylech gynnwys y darnau hyn o wybodaeth o leiaf:

  • Awdur neu luniwr – y person, y sawl neu’r sefydliad a greodd y set ddata
  • Dyddiad cyhoeddi – dyddiad cyhoeddi’r set ddata.
  • Teitl neu ddisgrifiad – y teitl yn llawn 
  • Cyhoeddwr  - y sefydliad, y gronfa ddata, yr archif neu’r cylchgrawn sy’n gyfrifol am gadw’r data
  • URL neu DOI – y dynodwr digidol unigryw
  • Hwyrach bydd rhai arddulliau yn gofyn hefyd am wybodaeth ychwanegol megis: 

  • Yr argraffiad neu’r fersiwn
  • Dyddiad cyrchu ar-lein
  • Disgrifiad o’r fformat, e.e. ffeil ddata, cronfa ddata, CD-ROM, meddalwedd cyfrifiadurol

Dyfynnu setiau data yn 6ed argraffiad APA

Yn setiau data 6ed argraffiad APA cyfeirir at setiau data fel a ganlyn:

Dyfynnu yn y testun:

Awdur neu sefydliad, dyddiad.

Fel yn y data, "Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol UDA (2013)......" neu  "(Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol UDA, 2013)."

Yn y rhestr gyfeirio:

Awdur corfforaethol. (Blwyddyn cyhoeddi). Teitl y set ddata. Adalwyd o URL

Enghraifft: Adroddiad ariannol un cwmni gan FAME:

        Financial Analysis Made Easy. (2012). John Wiley & Sons Ltd: Company financial data. Adalwyd o http://fame2.bvdep.com/

Enghraifft: Data o ganlyniadau chwiliad ar FAME gan ddefnyddio nifer o feini prawf:

       Financial Analysis Made Easy. (2011). Data o: Construction companies in Wales with a turnover exceeding £10,000. Adalwyd Ebrill 21, 2011, o http://fame2.bvdep.com/

Fel arfer nid oes angen adalw yn achos setiau data ond os yw’r wybodaeth yn debygol o newid yna argymhellir cynnwys yr wybodaeth hon.

Enghraifft: Data gan lywiwr Mintel Global Market:

      Mintel. (2011). Coffee in China. Adalwyd Mehefin 3, 2012, o http://gmn.mintel.com/navigate/

Enghraifft: Data gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol:

   Y Swyddfa Ystadegau Gwladol. (2011). UK trade, May 2011. Adalwyd o http://www.ons.gov.uk/ons/rel/uktrade/uk-trade/may-2011/uk-trade.pdf

Enghraifft: Data gan Datastream:

      Datastream. (2009). FTSE 250. Adalwyd o gronfa ddata Thomson Reuters Datastream. 

7fed argraffiad APA

Yn setiau data 7fed argraffiad APA cyfeirir at setiau data fel a ganlyn:

Dyfynnu yn y testun:

Awdur neu sefydliad, dyddiad

(Pew Hispanic Center, 2004)

Nododd y Pew Hispanic Center (2004) fod …

Yn y rhestr gyfeirio:

Enghraifft o awdur unigol:

Wong, K. K., & Langevin, W. E. (2007). Policy expansion of school choice in the American states, 1991-2005 (Fersiwn 1) [Set ddata]. ICPSR. http://doi.org/10.3886/ICPSR20427.v1

Enghraifft o awdur sy’n grŵp:

Pew Hispanic Center. (2004). Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of Latinos on the news media [Ffeil ddata a llyfr codio]. http://pewhispanic.org/datasets/

Enghraifft o ddata cynradd neu ddata heb ei gyhoeddi:

Sherlock, D., & Mulvihill, A. (2018). MASTER Focus Program: Outline of skills [Data cynradd heb ei gyhoeddi]. Prifysgol Queensland.

Dyfynnu setiau data yn Vancouver

Yn Vancouver cyfeirir at setiau data fel a ganlyn:

Templed:

Enwau’r ymchwilydd(wyr). Teitl y set ddata [nodwch y cyfrwng]. Enw/Cynhyrchydd y sefydliad sy’n lletya: Lleoliad daearyddol; Blwyddyn cyhoeddi [Dyddiad cyrchu]. Ar gael yn: Dynodwr – DOI neu URL

Enghraifft:

1. Harrell, F. Data for Titanic passengers [Ffeil ddata]. Prifysgol Vanderbilt, Adran Bioystadegau: Nashville, Tennessee; 2011. [wedi’i dyfynnu 24 Hyd 2014]. Ar gael yn: http://biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/pub/Main/DataSets
​/titanic.txt