Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Llenyddiaeth lwyd ar gyfer y gwyddorau meddygol ac iechyd: Canllawiau a data

This page is also available in English

Canllawiau a data

Ffynonellau ar gyfer canllawiau a setiau data.

Data’r GIG

Peiriannau chwilio data cyffredinol

Mae’r rhain yn beiriannau chwilio a fydd yn chwilio am setiau data ymchwil sydd wedi’u cyhoeddi.O’r rhestr, dim ond Elsevier DataSearch fydd yn dod o hyd i ddata sydd wedi’i gyhoeddi fel deunydd atodol.Yn debyg i beiriannau chwilio’r we cyffredinol, nid oes un a fydd yn dod o hyd i’r holl setiau data, felly efallai bydd angen ichi chwilio mewn nifer o ffynonellau.

Data ynghylch presgripsiynau

Caiff data ynghylch presgripsiynau gofal sylfaenol ei ddal gan asiantaeth ad-dalu’r GIG, yr NHSBSA, oddi wrth ffurflenni presgripsiynau’r GIG a ddosberthir gan fferyllwyr cymunedol ledled Lloegr.Gan nad oes angen enwau’r cleifion na’r cyflyrau mae’r meddyginiaethau’n eu trin ar gyfer y broses ad-dalu, nid yw’r wybodaeth hon ar gael ar lefel genedlaethol.Mae’n bosibl amcangyfrif nifer y cleifion sy’n derbyn meddyginiaeth benodol ond bydd cywirdeb yr amcangyfrif yn dibynnu ar yr ystod o batrymau dosio a nifer y mynegiannau clinigol ar gyfer y feddyginiaeth.

Canllawiau