Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rheolaeth: Dosbarthiadau sgiliau’r Llyfrgell ar-lein

This page is also available in English

Mae ein Rhaglen Sgiliau’r Llyfrgell wedi’i hanelu at israddedigion ond mae ar agor i bob myfyriwr. Gall dosbarthiadau eich helpu chi i ddatblygu’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch chi er mwyn llwyddo yn eich ymchwil. Caiff y calendr ei ddiweddaru drwy gydol y tymor felly sicrhewch eich bod yn ei wirio’n aml!

Mae recordiadau o’r dosbarthiadau ar gael ym modiwl SWOTs ar Canvas https://canvas.swansea.ac.uk/enroll/KKA4AA 

Dosbarthiadau sgiliau’r Llyfrgell ar-lein

Lefel uwch o wybodaeth

sesiwn llyfrgell dros dro rhwng 13.00 a 13.30 bob dydd Mawrth.

Sesiwn ddefnyddiol iawn a gyflwynwyd yn broffesiynol gan staff hynod o wybodus, cefnogol ac agored.

Roedd hwn yn ddefnyddiol iawn. Cafodd ei esbonio’n wych a theimlaf yn llawer mwy hyderus wrth ddefnyddio 7fed Rhifyn  APA o ganlyniad i hyn

Bydd y sgiliau a ddysgais yn gwella fy ngwaith