Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Llyfrgell ar-lein: Mynediad Dros Dro i Adnoddau Ychwanegol (COVID-19)

This page is also available in English

Mynediad dros dro at e-adnoddau ychwanegol yn ystod COVID-19

Mae llawer o gyhoeddwyr bellach yn darparu mynediad am ddim neu anghyfyngedig dros dro at gynnwys i gefnogi addysgu, dysgu ac ymchwil ar-lein yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19). Pan fydd cynnwys wedi cael ei wneud yn hygyrch yn syth, rydym wedi ei restru yma ar y dudalen hon. Mae’r Llyfrgell hefyd yn gweithio gyda gwybodaeth gan gyhoeddwyr i actifadu mynediad at deitlau ychwanegol. Caff y dudalen hon ei diweddaru gyda chynnwys newydd wrth iddo ddod ar gael.

Cofiwch, gallwch hefyd:

Sylwer bod mynediad at gynnwys ar y dudalen hon yn gallu dod i ben ar ddisgresiwn y cyhoeddwr. Lle rydym yn gwybod beth yw’r dyddiad dod i ben, rydym wedi’i nodi.

Adnoddau

JSTOR

26 cyfnodolyn iechyd cyhoeddus newydd eu rhyddhau. Mae’r pynciau’n cynnwys Epidemioleg, Polisi a Gweinyddu Iechyd, Iechyd Galwedigaethol ac Amgylcheddol, Cydraddoldeb Iechyd a Diwylliant Iechyd, Heneiddio, Biofoeseg a Hyrwyddo Iechyd. 

They have also expanded their free read-online access from 6 to 100 free articles per month. Free read-online access requires you to set up of a a free personal JSTOR account.

Rockefeller University Press

RUP are making all articles in the following journals temporarily free to read: Journal of Cell Biology (JCB), Journal of Experimental Medicine (JEM ), and Journal of General Physiology (JGP).  

University of Chicago Press

University of Chicago Press have provided temporary online access to the following journal titles: 

Classical Philology

Critical Inquiry

Journal of Modern History

Journal of Near Eastern Studies

Ymchwil ac Ymarfer am y Coronafeirws

American Medical Association

Maes casgliad COID-19 Rhwydwaith JAMA yn cynnwys Cwestiynau ac Atebion gydag Anthony Fauci o NIAID, map rhyngweithiol o’r lledaeniad, diolch i Ganolfan Systemau Gwyddoniaeth a Pheirianneg Johns Hopkins, cyhoeddiadau o’r gorffennol am ddatblygu brechiad, rheoli heintiau a pharodrwydd iechyd cyhoeddus.  

American Psychological Association

Mynediad at erthyglau am y Coronafeirws mewn 3 chyfnodolyn gwahanol.

BioOne Complete

Mynediad at erthyglau am y Coronafeirws mewn 3 chyfnodolyn gwahanol.

BMJ Coronavirus Hub

Mae hyb covid-19 y BMJ yn cefnogi gweithwyr iechyd proffesiynol ac ymchwilwyr drwy gynnig canllawiau ymarferol, cyrsiau DPP ar-lein yn ogystal â’r newyddion a’r ymchwil ddiweddaraf gan y BMJ. Mae’r cynnwys am ddim a chaiff ei ddiweddaru’n ddyddiol.

BMJ Learning

Mewn ymateb i’r heriau sy’n codi o COVID-1, ac sy’n newid yn gyflym iawn, mae BMJ yn cynnig mynediad am ddim i’w gyrsiau DPP ar-lein mwyaf perthnasol i ddiweddaru ac adnewyddu gwybodaeth glinigol i’r rhai hynny sy’n cefnogi systemau gofal iechyd.

Brill

Mynediad am ddim i 59 e-lyfr ar epidemigion, strategaethau cyfyngu, addysg yn y cartref, dysgu o bell ac ymateb mewn argyfwng. Caiff cynnwys perthnasol newydd ei ychwanegu wrth iddo gael ei gyhoeddi.

Cambridge University Press

Mynediad am ddim i erthyglau a phenodau perthnasol yn y Casgliad Coronafeirws am Ddim 

Elsevier Novel Coronavirus Information Center

Mynediad at ymchwil camau cynnar ac a adolygwyd gan gymheiriaid ar COVID-19, gan gynnwys mae na 20,000 o erthyglau ScienceDirect

Emerald

Mynediad at sesiynau briffio gan arbenigwyr, erthyglau cyfnodolion a phenodau llyfr yn sy’n ymwneud â’r coronaferiws a rheoli epidemigion.

ProQuest Coronavirus Research Database

Mynediad heb gost i gynnwys testun llawn sy’n cynnwys pob agwedd ar COVID-19 a chlefydau heintus cysylltiedig. Mae’r Gronfa Ddata Ymchwil Coronafeirws yn arbed amser ac yn gwella canlyniadau i ymchwilwyr drwy gasglu ynghyd gynnwys awdurdodol gan ProQuest a gwneud y cynnwys hwnnw’n hygyrch am ddim i aelodau o’r Gymdeithas Ryngwladol o Gyhoeddwyr STM – gan gynnwys Springer Nature, Taylor & Francis a’r BMJ.

RCNi COVID-19 Resource Centre

I gefnogi’r gymuned nyrsio, mae RCNi wedi datblygu canolfan adnoddau bwrpasol i COVID-19  sy’n hollol ddi-dâl i nyrsys a staff GIG y rheng flaen sy’n gweithio gyda chleifion y coronafeirws. Mae’n cynnwys erthyglau sy’n seiliedig ar dystiolaeth wedi’u hadolygu gan gymheiriaid a modiwlau e-ddysgu sy’n mynd i’r afael â meysydd gofal y gallai fod eu hangen ar gleifion COVID-19, yn ogystal ag adnoddau a luniwyd i helpu staff i aros yn iach yn ystod y cyfnod hwn sy’n heriol ac yn llawn straen.

The Royal Society Publishing

Mae’r Gymdeithas Frenhinol wedi rhyddhau’r holl bapurau am ddim ac wedi coladu casgliad arbennig o bapurau sy’n debygol o fod yn berthnasol i’r epidemig. (Dyddiad dod i ben i’w gadarnhau)

Statista

All of Statista’s COVID-19 content is free to access, including numerous dossiers on specific countries, economic impact on industries, infographics, and additional updates as they become available.

Springer Nature

Mynediad at erthyglau, adolygiadau, sylwadau, penodau a llyfrau sy’n ymwneud ag ymchwil i’r Coronaferiws.

Wiley Online Library

Mynediad am ddim i’r ymchwil a’r newyddion diweddaraf i’r Coronafeirws