Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Hanes Llafur

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Hanes Llafur

  Troednodyn Llyfryddiaeth
Live

(crybwyll am y tro cyntaf)

Beth Thomas, cyfweliad gan Mary Smith a Peter Jones am

Darddiad Amgueddfa Sain Ffagan, 17 Mehefin 2018.

(crybwyll yn ddiweddarach)

Thomas

Thomas, Beth a gyfwelwyd gan Mary Smith

a Peter Jones am Darddiad Amgueddfa Sain Ffagan, 17 Mehefin 2018

Recordiad Dylech ei drin fel Rhaglen Radio a recordiwyd (gweler 6.3 uchod) neu fel Rhaglen Deledu Unigol a recordiwyd (gweler 6.2.1 uchod)  
Rhestr wirio
  • Enw’r sawl sy’n cael ei gyfweld, yna coma, a gyfwelwyd gan Enwau’r Cyfwelydd/Cyfwelwyr am Bwnc y Cyfweliad, yna coma.
  • Dyddiad y Cyfweliad ar fformat dd/mm/bbbb.
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.