Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Cyfeirnodi eilaidd

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Darllen cefndir

Darllen cefndir yw'r ffynonellau gwybodaeth rydych wedi eu defnyddio wrth ysgrifennu eich gwaith, ond efallai nad ydych wedi defnyddio na chrybwyll y rhain yn eich gwaith.

Mae rhai adrannau'n disgwyl i chi gynnwys y rhain yn eich Llyfryddiaeth ar y diwedd ond nid yw eraill.

Gwiriwch gyda'ch tiwtor!

Dyfynnu Eilaidd

Ystyr dyfynnu eilaidd yw dyfynnu heb weld y ffynhonnell wreiddiol eich hun.

Mae’n well osgoi’r arfer hwn, a disgwylir ichi wneud pob ymdrech i gael gafael ar y ffynhonnell wreiddiol a’i darllen.

Os nad oes modd osgoi’r arfer hwn, yna gallwch ddyfynnu’n eilaidd, ond mae angen ichi nodi’n glir eich bod yn cyfeirio at awdur nad ydych wedi darllen ei waith:

 

 

Yn y Llyfryddiaeth, cyfeirnodwch Nalbantian fel yr arfer.