Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sgiliau Ymchwil: Hyrwyddo'ch Ymchwil

This page is also available in English

Twitter: offer a strategaethau ar gyfer ymchwilwyr

Bydd y sesiwn hon yn archwilio strategaethau ar gyfer defnyddio Twitter i hyrwyddo'ch ymchwil a'ch proffil. Byddwn hefyd yn edrych ar rai offer Twitter sy'n gallu gwella'ch profiad o Twitter a'i wneud yn haws ei reoli.

[Ionawr 2019]

Gwerthuso ymchwil drwy ddefnyddio niferoedd: cyflwyniad i fetrigau dyfynnu

Archwiliwch hyn os oes gennych ddiddordeb yn y ffordd y cewch eich barnu fel ymchwilydd drwy ddefnyddio metrigau dyfynnu (sef cyfrif nifer y cyfeiriadau gan eraill at bapur rydych wedi ei gyhoeddi). Defnyddir metrigau ar gyfer gwerthuso ymchwilwyr a sefydliadau, a sut y gallai hyn effeithio ar eich rhagolygon yn y byd academaidd. Gall hwn fod yn faes dadleuol: a yw metrigau'n datgelu cryfderau ymchwil, neu a yw'n achos o ddefnyddio niferoedd syml ar gyfer osgoi problem fwy cymhleth?

Ar ddiwedd y sesiwn hon:

  • Bydd gennych ddealltwriaeth sylfaenol o'r ffyrdd y caiff dyfyniadau eu cyfrif a'u cymharu.
  • Byddwch yn deall pam mae metrigau cyfrifol yn bwysig.

Byddwch wedi cael gwybod sut mae ymchwil, prifysgolion, ac ymchwilwyr yn cael eu barnu fwyfwy drwy gyfrif nifer y dyfyniadau, a manteision ac anfanteision y dull hwn.

[Tachwedd 2017]

Codi eich Proffil Ymchwil

Bydd y sesiwn hon yn cynnig trosolwg o'r ystod o offer ar-lein sydd ar gael i greu proffil academaidd proffesiynol ar-lein. Byddwn yn trafod creu'ch hunaniaeth ymchwil (hawlio'ch cyhoeddiadau a'ch dyfyniadau), gwefannau rhwydweithio cymdeithasol i ymchwilwyr a'r cyfryngau cymdeithasol fel ffordd o ledaenu'ch ymchwil a chodi'ch proffil.

[Mawrth 2018]

Dod o hyd i'ch rhwydwaith ymchwil

Awgrymiadau ar gyfer dod o hyd i'ch cymuned ymchwil ar-lein!

[Tachwedd 2016]

 

"Stand Out and Be Counted"

Sesiwn hanner diwrnod oedd hon ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa. Diben y gweithdy oedd dysgu am offer sy'n gallu eich helpu i'ch hyrwyddo eich hun a chreu'r proffil gorau ar gyfer eich ymchwil, gan gynnwys:

  • Beth gellir ei gyfrif amdanoch chi? Dyfyniadau, altmetreg a golwg ar yr offeryn Scival.
  • Eich hunaniaeth ar-lein - proffiliau ymchwilwyr gan gynnwys ORCID, Google Scholar a'n systemau yn y brifysgol (Cronfa, y System Gwybodaeth Ymchwil a thudalennau gwe staff)
  • Rhwydweithio ar-lein a mannau cymdeithasol ar gyfer ymchwilwyr