Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sgiliau Ymchwil: Ysgrifennu

This page is also available in English

Osgoi LlĂȘn-ladrad

Bydd y sesiwn hon yn helpu'r ymchwilydd i ddeall confensiynau academaidd a ddefnyddir wrth ysgrifennu papurau, megis beth i'w ddyfynnu a sut, ynghyd â throsolwg o arddulliau cyfeirnodi llyfryddiaethol.

[Tachwedd 2018]

Cynnwys lluniau yn eich ymchwil

Mae hawlfraint yn effeithio ar lawer o agweddau ar ymchwil, gan gynnwys defnyddio lluniau. Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg i chi o'r agweddau ar gyfraith hawlfraint mewn perthynas â lluniau sy'n fwyaf tebygol o effeithio ar ymchwilwyr. Bydd hefyd yn rhoi syniadau i chi am ffyrdd o ddod o hyd i luniau i gyfoethogi'ch gwaith.

[Ebrill 2018]

Hawlfraint a chi

Beth yw hawlfraint? Sut mae'n effeithio arnoch chi wrth ysgrifennu'ch traethawd ymchwil? Bydd y sesiwn hon yn rhoi hyder i chi ymdrin â'r cwestiynau ynghylch hawlfraint y gallech ddod ar eu traws bob dydd yn yr amgylchedd academaidd. Bydd hefyd yn cyflwyno amrywiaeth eang o adnoddau a allai fod o gymorth wrth ddatblygu arferion da ym maes hawlfraint.

[Mehefin 2017]