Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sgiliau Ymchwil: Sgiliau Gwybodaeth a Data

This page is also available in English

Rheoli Data Ymchwil

Gall data ymchwil gynnwys unrhyw beth sydd wedi cael ei gasglu, ei arsylwi neu ei greu ar gyfer prosiect ymchwil, felly mae sgiliau rheoli data'n berthnasol i bob disgyblaeth.  Dyma faes pwysig oherwydd galw cynyddol gan arianwyr, cyfnodolion a phrifysgolion i reoli a rhannu data ymchwil. Mae'r meysydd perthnasol yn amrywio o faterion moesegol a chyfreithiol i gwestiynau ymarferol am fformat, storio data a sicrhau bod eraill yn gallu defnyddio'ch data. Mae'r sesiwn hon yn cynnig cyflwyniad cyffredinol i'r pwnc.

[Ebrill 2018]

Sut i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf

Gan ystyried y swm o wybodaeth a data newydd sy'n cael ei gynhyrchu bob dydd, gall ymddangos yn her fawr sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r holl wybodaeth berthnasol yn eich maes. Erbyn diwedd y sesiwn hon, byddwch yn ymwybodol o ystod o offer am ddim sy'n gallu eich helpu i greu ffrydiau pwrpasol o wybodaeth wedi'u teilwra i'ch diddordebau chi. Byddwn yn ystyried gwasanaethau rhybuddio, RSS, Twitter a rhagor.

[Tachwedd 2018]

Gweithio'n Gallach

Yn y sesiwn hon, byddwn yn trafod offer ac apiau ar-lein sy'n gallu helpu gyda threfnu, cydweithio a chynhyrchedd (e.e. Evernote, Google Drive etc.). Caiff cyfranogwyr gyfle i roi cynnig ar offeryn o'u dewis a rhannu eu hawgrymiadau a'u hargymhellion eu hunain.

[Tachwedd 2018]