Skip to Main Content

Astudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu: Cyfeirio

This page is also available in English

Cael Help gyda Chyfeirnodi

Mae’r dudalen hon yma i’ch helpu gyda sylfaeni Cyfeirnodi. Yn ogystal gallwch edrych ar ganllaw llyfrgell lawn ar Endnote. 

Rheoli'ch cyfeiriadau

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Dyma ychydig o offer rydym yn eu hargymell

Am gyfeirnod cyflym rhowch gynnig ar y botwm dyfynnu yn Google Scholar (cliciwch ar y ddyfynod o dan y linc yn Scholar)

Canllaw i gyfeirnodi APA

Gwiriwch ein canllaw i gyfeirnodi APA i sicrhau y caiff eich cyfeiriadau a’ch dyfyniadau yn y testun eu cyflwyno’n gywir.  

Students gathered round a computer

Llwyddiant Academaidd: sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd