Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Daearyddiaeth: Papurau newydd, mapiau ac ystadegau

This page is also available in English

Papurau Newydd

Nid yn unig mae papurau newydd yn rhoi’r newyddion i chi, maent yn adlewyrchiad o gymdeithas a gallant helpu gydag amryw o bynciau. Er enghraifft, gallech eu defnyddio i astudio troseddau, dinasoedd, effaith trychinebau naturiol, hunaniaeth genedlaethol a llawer o bethau eraill.

Yr archifau a restrir isod yw’r rhai mwyaf tebygol i fod o ddefnydd ar gyfer prosiectau daearyddiaeth, ond os oes gan eich prosiect ogwydd hanesyddol, byddai’n werth cymryd golwg ar ganllaw llyfrgell hanes sydd â gwefannau ychwanegol. 

 

Mapiau

Mae gan y llyfrgell gasgliad o atlasau printiedig. Maent yn cael eu silffio yn AV Rm 1 y gellir eu canfod ar Lefel 2 y Llyfrgell y tu hwnt i lyfrau gyda'r rhif galw DA.

DigiMap

Gellir dod o hyd i DigiMap yn https://digimap.edina.ac.uk

I ddefnyddio DigiMap mae'n rhaid i chi gofrestru yn gyntaf

Mae gennym fynediad ato:

Ordnance Survey - mapiau o Brydain Fawr

Trosolwg o gynnyrch map sydd ar gael

Canllaw i wneud map cyflym

Historic - ystod o fapiau hanesyddol o 1843 i 1996

Trosolwg o gynnyrch map sydd ar gael

Environment - mapiau tir gorchudd o'r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg

Trosolwg o gynnyrch map sydd ar gael

Help 

DigiMap sianel YouTube

Canllawiau cyfeirio cyflym

BoB

Ystadegau

Office for National Statistics Safle ystadegau Swyddogol y DU, sy'n cwmpasu materion cymdeithasol, iechyd, economeg, masnach, addysg a holl feysydd polisi'r llywodraeth.

Infobase Cymru data ar gyfer Cymru ddeallus

StatsCymru gwasanaeth am ddim sy'n eich galluogi i greu a lawrlwytho tablau o ddata ystadegol manwl yng Nghymru

Proffiliau Wardiau Abertawe data ystadegol ar wardiau etholiadol Abertawe.

British Social Attitudes Survey