Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Mathemateg: Cyfeinodi

This page is also available in English

Referencing Styles

Mae’r Llyfrgell yn cefnogi dau ddull cyfeirnodi ar gyfer y Coleg Peirianneg; APA a Vancouver. Defnyddiwch y gwymplen o‘r tab Cyfeirnodi ar gyfer canllawiau naill ai ynghylch APA Abertawe neu ddull cyfeirnodi Vancouver. 

 Sylwer: O fis Medi 2020, bydd gofyn i fyfyrwyr newydd sy’n ymuno â’r Coleg Peirianneg ac iechyd yn defnyddio arddull cyfeirio APA 7fed

Defnyddiwch y gwymplen o'r tab cyfeirnodi i ddewis naill ai APA 6ed arg neu'r APA 7ted arg.

 

http://libguides.swansea.ac.uk/APAreferencing

http://libguides.swansea.ac.uk/Vancouver

EndNote will...

Icon for EndNote X7

EndNote will: 

  • store and manage references in your own database so you don't lose track of them.
  • work with Word to format your references in a wide range of styles. 
  • import references from many online databases such as Web of Science without you having to type them in.

To find our more about EndNote visit our EndNote Library Guide.

Mendeley

Mae Mendeley yn eich galluogi i gasglu, rheoli a defnyddio cyfeiriadau rydych yn eu canfod yn eich gwaith ymchwil.  Gellir ei ddefnyddio gyda Word i ychwanegu dyfyniadau a llunio rhestr gyfeirio mewn dogfen. Mae elfen gwe i Mendeley y gellir ei defnyddio gydag unrhyw borwr y we; serch hynny bydd angen i chi ddefnyddio’r elfen bwrdd gwaith i ddefnyddio’r Citation Plugin gyda Word… Bydd Mendeley yn gwneud y canlynol:

·         Rhannu cyfeiriadau gyda defnyddwyr Mendeley eraill

·         Storio testun PDF llawn yn eich llyfrgell ac yn eich galluogi i wneud anodiadau

·         Creu llyfryddiaeth a nodi wrth i chi ysgrifennu (rhaid cael ychwanegiad am ddim – nid yw’n cyd-fynd â Word 365)

I gael rhagor o wybodaeth am Mendeley, e-bostiwch engineeringlib@swansea.ac.uk