Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod: Cymorth traethawd hir

This page is also available in English

SAGE Research Methods

Mae hwn yn adnodd gwych ar gyfer y rhai hynny sydd eisiau cael gwybod rhagor am fethodoleg ymchwil ar gyfer yr holl ddisgyblaethau’n ymwneud â gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys addysg.

Traethodau hir a theses ôl-radd

Mae’r Llyfrgell yn cadw holl draethodau hir Prifysgol Abertawe ar lefel ddoethuriaeth a rhai enghreifftiau meistr hefyd. Nid ydym fel arfer yn cadw prosiectau na thraethodau trydedd flwyddyn. Cedwir y rhan fwyaf o’n traethodau hir ar glo ar Gampws Parc Singleton.

Ceir gwybodaeth am yr holl draethodau ymchwil a dderbynnir gan y llyfrgell yn iFind, catalog y llyfrgell. 

Ym mlwch chwilio iFind, gallwch chwilio ar sail allweddair ar gyfer eich pwnc a'r geiriau: swansea thesis. Yna gallwch ddefnyddio'r bar Mireinio i gyfyngu'r chwiliad i ystod blynyddoedd neu Golegau penodol. Os oes gennych ddiddordeb penodol mewn traethodau ymchwil diweddar, gallwch newid y fwydlen Didoli yn ôl (Sort By) ar ben y rhestr o ganlyniadau i Dyddiad diweddaraf i hynaf (Date descending) i osod y rhai diweddaraf ar frig y rhestr.

I gyfeirio atynt yn unig mae traethodau hir ac ni ddylid eu cymryd allan o’r llyfrgell.

Gofynnwch wrth y Ddesg Wybodaeth os hoffech ddarllen y traethawd hir.

Mae Traethodau Hir a Thesisau ProQuest yn gronfa ddata sy’n llawn o Draethodau Hir a Thesisau ar lefel PhD o brifysgolion ar draws y byd ble mae’n bosib chwilio. Mae mwyafrif y Traethodau Hir yn cynnwys y testun llawn ac ar gael i’w lawrlwytho .

Mae sgrin chwilio ProQuest yn hynod syml a hawdd ei deall a’i defnyddio. Teipiwch eich geiriau allweddol i’r blwch chwilio er mwyn darganfod canlyniadau. Wrth ddewis yr Opsiwn Testun Llawn ar ochr chwith y sgrin, bydd hyn yn eich galluogi i gyfyngu eich canlyniadau i fersiwn PDF lawn.

Mae'n werth defnyddio’r sgrin Chwilio Uwch hefyd o fewn yr adnodd hwn. Gellir dewis opsiynau yma, gan gynnwys cyfyngu i un brifysgol, iaith neu ieithoedd penodol, neu ddarganfod canlyniadau o ystod o ddyddiadau penodol.

Mae EThOS wedi’i greu i gynnig un pwynt mynediad idraethodau ymchwil y DU ac yn chwarae rôl arwyddocaol wrtharddangos ymchwil y DU i’r byd. Mae gan EThOS, a gynhelir gan y Lyfrgell Brydeinig, fwy na 100 o brifysgolion y DU ynghlwm yn yprosiect. Gall gynnig ystod eang iawn o deitlau fel lawrlwythiadautestun llawn.

Chwiliwch drwy gatalog EThOS yma.

Os bydd eitem rydych ei hangen eisoes yn EThOS yna mae ar gael i’w lawrlwytho i’ch bwrdd gwaith ar unwaith am ddim; os nad ydyw, gallwch brynu copi wedi’i sganio oddi wrth EThOS.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Gwneud cais am fenthyciad, pennod neu gopi o erthygl at ddibenion astudio preifat ac ymchwil anfasnachol.

Cyflwyno Cais

 

Canolfan Llwyddiant Academaidd

Canolfan Llwyddiant Academaidd

O help gyda strwythuro ac ysgrifennu aseiniadau, i gefnogi gyda mathemateg ac ystadegau, gall y Ganolfan Llwyddiant Academaidd eich helpu chi. Cliciwch ar y linc isod i ddarganfod mwy am eu gwasanaethau.

Centre for Academic Success Image

Eich Llyfrgellwyr

eich llyfrgellwyrTîm Llyfrgell y Yr Ysgol Addysg yw Naomi Prady (Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd) a Philippa Price (Llyfrgellydd Pwnc).

Mae eich Llyfrgellwyr yma i’ch helpu canfod y wybodaeth rydych ei hangen ar gyfer eich prosiectau a cyfeirio at y wybodaeth rydych yn ei defnyddio.