Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 7 of 7 Results

09/18/2023
profile-icon Philippa Price

Hydref yw Mis Hanes Pobl Dduon, sef amser i gydnabod a dathlu'r cyfraniad a wneir gan bobl dduon yn ein cymunedau a'r tu hwnt. Wedi’i hysbrydoli gan thema eleni sef Anrhydeddu ein Chwiorydd, mae gan Lyfrgell Parc Singleton arddangosfa o lyfrau gan fenywod duon o fri o'n casgliad yn ogystal â llyfrau amdanynt.  Gallwch chi hefyd bori'r rhestr ddarllen Hanes Pobl Dduon ar ein tudalennau Amrywio casgliadau'r llyfrgell.

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth da i'w ddarllen, cadwch lygad am yr arddangosfeydd ffuglen yn llyfrgelloedd y Bae a Singleton. Mae gennym ni ddetholiad o nofelau gan awduron duon i chi bori drwyddynt a'u benthyg y mis hwn.

A pile of books on the subject of race

This post has no comments.
Load More Comments
05/29/2023
profile-icon Philippa Price

A pair of sunglasses resting on a pile of books in a tropical beach location

Ydych chi wedi cymryd rhan yn ein heriau Darllen yn Well? Maent yn ffordd wych o amrywio eich darllen a dod o hyd i awduron a genres newydd. Rydyn ni’n lansio un newydd yr wythnos hon!

Darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob category isod.

 • Llyfr sy’n cael ei gyfieithu

 • Llyfr sain

 • Llyfr rydych wedi dechrau arno ond byth wedi’i orffen

 • Stori fer

 • Barddoniaeth

 • Llyfr a osodwyd mewn gwlad and ydych chi erioed wedi ymweld â hi

Rydym wedi casglu rhai awgrymiadau ynghyd ar gyfer pob awgrym. Mae awgrymiadau'n cynnwys e-lyfrau a llyfrau clyweled y gallwch gael mynediad atynt am ddim.

Neu awgrymwch eich llyfrau chi eich hun a rhannu eich syniadau drwy ddefnyddio  #paDarllenYnWell.

Rhowch wybod i ni sut mae’n mynd ar @SwanseaUniLib ar Twitter a Instagram.

Cynhelir yr her tan 22 Medi 2023.

This post has no comments.
Load More Comments
03/02/2023
profile-icon Philippa Price

 

Woman sitting cross-legged on a couch reading a book. There are bookshelves filled with books behind her.

Mae'n Ddiwrnod y Llyfr, felly pa well amser i ddweud wrthych chi am lyfrau newydd rydym ni wedi eu prynu ar gyfer y Llyfrgell! Rydym ni wedi ychwanegu mwy na 30 o nofelau newydd i adran ffuglen y Casgliad Lles yn Llyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton. Gofynnon ni i staff y llyfrgell am syniadau ynghylch yr hyn i'w brynu, felly gwelwch chi ychydig o'n hoff lyfrau ar y silffoedd. Gallwch ofyn am y llyfrau a'u benthyg fel arfer. Byddan nhw'n cael eu hadnewyddu i chi yn awtomatig oni bai bod rhywun arall yn gofyn amdanynt, felly nid oes angen poeni am ddyddiadau dychwelyd, dim ond gwirio'ch e-bost rhag ofn y bydd eu hangen arnom yn ôl!

Mae darllen er pleser yn ffordd dda iawn o ryddhau straen, felly ceisiwch neilltuo peth amser yn ystod yr wythnos i ymlacio gyda llyfr. Ceir rhagor o wybodaeth am fanteision darllen, ynghyd ag argymhellion, ar ein tudalen Darllen yn Well.

This post has no comments.
Load More Comments
02/08/2023
profile-icon Bernie Williams


Arddangosiadau... 

I ymuno yn y dathliadau eleni, rydym wedi gosod arddangosiadau llyfrau yn Llyfrgell Parc Singleton sy’n cynnwys llyfrau ar themâu LGBT... Hefyd... edrychwch ar ein harddangosiadau “Dêt gyda Llyfr” yn Llyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton. Rydym wedi dewis llyfrau gan rai o’n hoff awduron LGBTQ+ ac wedi’u lapio fel na allwch weld pa rai ydynt. Dewiswch un fel sypreis i’w ddarllen! 

 

Bocs o Ddarllediadau... 

 Edrychwch ar y rhestr ragorol hon ar Box of Broadcasts (BoB): 

https://learningonscreen.ac.uk/ondemand/playlists/267802 https://learningonscreen.ac.uk/ondemand/playlists/22798 

 

Bydd angen i chi fewngofnodi i’w darllen –  

Cliciwch ar Mewngofnodi/Sign In

 

This post has no comments.
Load More Comments
01/27/2023
profile-icon Philippa Price

Ydych chi wedi cymryd rhan yn ein heriau Darllen yn Well? Maent yn ffordd wych o amrywio eich darllen a dod o hyd i awduron a genres newydd. Rydym yn lansio her ddarllen Darllen Gwell newydd wedi’i hysbrydoli gan Fis Hanes LGBT+

Darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob category isod. 

 • Hanes LGBTQ+

 • LGBTQ+ Cymraeg

 • Deall LGBTQ+  

 • Ffuglen

Rydym wedi casglu rhai awgrymiadau ynghyd ar gyfer pob awgrym. Mae ein hawgrymiadau’n cynnwys llyfrau a brynwyd mewn cydweithrediad ag Undeb y Myfyrwyr.

Neu awgrymwch eich llyfrau chi eich hun a rhannu eich syniadau drwy ddefnyddio  #paDarllenYnWell.

Rhowch wybod i ni sut mae’n mynd ar @SwanseaUniLib ar Twitter a Instagram.

Cynhelir yr her tan 31 Mawrth 2023.

A pile of books about LGBTQ+ people and issues

This post has no comments.
Load More Comments
10/07/2022
profile-icon Philippa Price

Cadwch lygad am ein harddangosfeydd Dêt Dall gyda Llyfr yn Llyfrgelloedd y Bae a Singleton y mis Hydref hwn. Wedi’i ysbrydoli gan Fis Hanes Pobl Dduon. Rydym ni wedi dewis llyfrau gan rai o’n hoff awduron du a’u lapio fel nad oes modd i chi weld beth ydyn nhw. Dewiswch un i gael syrpreis darllen! Rydym ni wedi rhoi crynodeb byr o’r plot ar ddechrau pob un i’ch helpu i benderfynu. Gallwch fenthyg y llyfr drwy ddefnyddio ein peiriannau hunan-fenthyg.

Hefyd, cynhelir ein her ddarllen Darllen yn Well y tymor hwn. Mae llawer o syniadau yno i ysbrydoli’ch llyfr darllen newydd chi!

Books wrapped up in brown paper on a book trolley

This post has no comments.
Load More Comments
10/01/2022
profile-icon Philippa Price

Ydych chi wedi cymryd rhan yn ein heriau Darllen yn Well? Maent yn ffordd wych o amrywio eich darllen a dod o hyd i awduron a genres newydd. Rydym yn lansio un newydd yr wythnos hon wedi’i hysbrydoli gan Fis Hanes Pobl Dduon!

Darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob category isod.

 • Bod yn Ddu ym Mhrydain

 • Ffuglen genre gan awdur Du

 • Hanes Pobl Dduon ym Mhrydain

 • Dêt Dall gyda Llyfr

Cadwch lygad am ein harddangosfeydd Dêt Dall gyda Llyfr yn Llyfrgelloedd y Bae a Singleton y mis Hydref hwn. Rydym ni wedi dewis llyfrau gan rai o’n hoff awduron du a’u lapio fel nad oes modd i chi weld beth ydyn nhw. Dewiswch un i gael syrpreis darllen! Rydym ni wedi rhoi crynodeb byr o’r plot ar ddechrau pob un i’ch helpu i benderfynu. Gallwch fenthyg y llyfr drwy ddefnyddio ein peiriannau hunan-fenthyg.

Rydym wedi casglu rhai awgrymiadau ynghyd ar gyfer pob awgrym. Mae awgrymiadau'n cynnwys e-lyfrau a llyfrau clyweled y gallwch gael mynediad atynt am ddim.

Neu awgrymwch eich llyfrau chi eich hun a rhannu eich syniadau drwy ddefnyddio  #paDarllenYnWell.

Rhowch wybod i ni sut mae’n mynd ar @SwanseaUniLib ar Twitter a Instagram.

Cynhelir yr her tan 9 Ionawr 2023.

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.