Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 3 of 3 Results

05/15/2020
profile-icon Sian Neilson

A wyddech chi y gallwch chi gael mynediad at adnoddau ar-lein Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe o hyd er bod adeiladau ein Llyfrgelloedd ar gau? Cewch lawer o gymorth ar-lein ar gael trwy ein Canllawiau Llyfrgell. Hefyd mae gennym ni ganllaw llyfrgell ar-lein newydd sy’n rhoi adnoddau ychwanegol yn ogystal â thiwtorialau ar-lein i’ch helpu chi i weithio oddi ar y campws. Cofiwch gall eich llyfrgellwyr eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth megis e-lyfrau neu gyfnodolion ar-lein ar gyfer eich aseiniad. Gallwch chi eu holi ynghylch ymholiadau cyfeirnodi hefyd. Cysylltwch â ni trwy sgwrs fyw, e-bost neu drwy drefnu apwyntiad a gwnawn ni ein gorau glas i’ch helpu chi!

This post has no comments.
Load More Comments
05/15/2020
profile-icon Sian Neilson

Did you know that you can still access the Swansea University Libraries' online resources, even though our library buildings are closed? You'll find lots of online help available through our Library Guides. We even have a new online library guide providing extra resources, as well as online tutorials to help you work off-campus. Don't forget your librarians  c​an help you find information such as books or journals for your assignment. You can ask them about referencing queries too. Contact us through live chat, email or by appointment and we'll do our best to help!

This post has no comments.
Load More Comments
05/12/2020
profile-icon Elen Davies

Please join us for this week's drop-in session on using iFind to find ebooks and articles.  Got a question, come and ask Ian and Sian, your Librarians in our online chat room. We'll be looking at how to use iFind to find ebooks and articles for your assignments.  Open to all Swansea University students and staff.

Wednesday 13th May @11am

Full details of this session and future online skills sessions can be found on our events calendar.

___________________________________________________________________________

Ymunwch a ni am ein sessiwn galw heibio ar sut i ddod o hyd i erthyglau ac elyfrau trwy ddefnyddio iFind.  Os oes gennych cwestiwn, yna dewch draw i sgwrsio gyda Ian a Sian, eich Llyfrgellydd yn ein 'stafell sgwrsio ar-lein.  Byddwn yn edrych ar sut i ddod o hyd i erthyglau ac elyfrau ar gyfer eich aseiniadau.  Ar agor i bob myfyriwr a staff Prifysgol Abertawe.

Dydd Mercher 13ain Mai @11yb

Am fanylion llawn y sesiwn hon a sesiynau yn y dyfodol ewch draw i'n calendr o ddigwyddiadau.

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.