Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 2 of 2 Results

04/23/2024
profile-icon Lori Havard
No Subjects

Y tymor hwn rydyn ni'n cynnig cwrs Llyfrgell a ddyluniwyd yn benodol i ôl-raddedigion!

Llyfrgell MyUni i Ôl-raddedigion banner.png

Ar y cwrs, byddi di'n dod o hyd i ddolenni i lawer o wybodaeth a fydd yn dy helpu i gael y gorau o’r Llyfrgell wrth i ti astudio ym Mhrifysgol Abertawe; o strategaethau chwilio uwch i ymchwil agored i gyhoeddi twyllodrus. Gwna'n siŵr dy fod yn cofrestru ar y cwrs Canvas hwn os wyt ti'n fyfyriwr ôl-raddedig yma yn Abertawe. Cofia hefyd y gall pawb gofrestru ar gyfer Hanfodion Llyfrgell MyUni; mae'r cwrs hanfodol hwn yn cynnwys tiwtorialau a fideos byr a fydd yn eich atgoffa o'r hyn rydych wedi'i ddysgu yn eich sesiynau cynefino yn y Llyfrgell, yn ogystal â dangos technegau chwilio a chyfeirnodi i chi.

This post has no comments.
Load More Comments
04/23/2024
profile-icon Lori Havard
No Subjects

New this term is a Library course designed specifically for Postgraduates!

MyUni Library Postgradute banner.png

In it, you will find links to lots of information which will help you to make the most out of the Library while you are studying at Swansea University; from advanced search strategies to open research to predatory publishing. Make sure that you enrol on this Canvas course if you are a Postgraduate here at Swansea. Don’t forget too that everyone can sign up to MyUni Library Essentials; this essential course is made up of tutorials and short videos that will remind you of what you have learned in your Library inductions, as well as showing you researching and referencing techniques.

 

 

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.