Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 4 of 4 Results

03/18/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Skills Week logo

The Library and the Centre for Academic Success are working together to bring you Skills Week. This is an opportunity to develop your academic skills in a week of face-to-face and online classes on dissertation writing, exam skills and much more!

You can see the full timetable and book on as many sessions as you’d like online. The sessions are open to anyone, but might be particularly useful for students working on dissertations and research projects.

This post has no comments.
Load More Comments
03/18/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Logo: Wythnos Sgiliau

Mae'r llyfrgell a'r Ganolfan ar gyfer Llwyddiant Academaidd yn gweithio gyda'i gilydd i gyflwyno Wythnos Sgiliau i chi. Dyma gyfle i ddatblygu eich sgiliau academaidd mewn wythnos o ddosbarthiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein ar ysgrifennu traethawd hir, sgiliau arholiad a llawer mwy!

Gallwch weld yr amserlen llawn a bwcio ar gynifer o sesiynau ag y mynnwch ar-lein. Mae'r sesiynau ar gael i unrhyw un, ond gallent fod yn arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr sy'n gweithio ar draethodau estynedig a phrosiectau ymchwil.

This post has no comments.
Load More Comments
03/11/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Skills Week logo

The library and the Centre for Academic Success are working together to bring you Skills WeekA week of workshops to improve your:

  • Dissertation writing
  • Exam skills
  • Literature searching
  • Referencing
  • Time management

You can see the full timetable and book on as many sessions as you’d like online.

This post has no comments.
Load More Comments
03/11/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Logo: Wythnos Sgiliau

Mae'r llyfrgell a'r Ganolfan ar gyfer Llwyddiant Academaidd yn gweithio gyda'i gilydd i gyflwyno Wythnos Sgiliau i chi. Wythnos o weithdai i wella eich:

  • Ysgrifennu traethawd hir
  • Sgiliau arholiad
  • Chwilio am lenyddiaeth
  • Cyfeirio
  • Rheoli amser

Gallwch weld yr amserlen llawn a bwcio ar gynifer o sesiynau ag y mynnwch ar-lein.

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.