Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 3 of 3 Results

11/15/2023
profile-icon Susan Glen

This in person session will get you started using EndNote which can:

 • store and manage references in your own database so you don't lose track of them.

 • work with Word to format your references in a wide range of styles.

 • import references from many online databases such as Web of Science and iFind without you having to type them in.

Can't make it? Don't worry our MyUni Library Essentials tutorials are always available for you to watch at anytime.

Book here 

Glyndwr 227  Friday 17 November 10am

______________________________________________________________________________________

Bydd y sesiwn bersonol hwn yn eich rhoi ar ben ffordd i ddefnyddio EndNote, a all:

 • storio a rheoli cyfeiriadau yn eich cronfa ddata eich hun fel na fyddwch yn colli trywydd amdanynt.
 • gweithio gyda Word i fformatio'ch cyfeiriadau mewn ystod eang o arddulliau.
 • mewnforio cyfeiriadau o lawer o gronfeydd data ar-lein fel Web of Science ac iFind heb i chi orfod eu teipio.

Methu dod? Peidiwch â phoeni mae ein tiwtorialau Hanfodion Llyfrgell MyUni ar gael i chi eu gwylio unrhyw bryd.

Archebwch yma

Glyndwr 227 Dydd Gwener 17 Tachwedd

This post has no comments.
Load More Comments
11/01/2023
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Writing Week logo

Develop your academic skills and professional writing standards at our online workshops throughout the week. Topics include:

 • Referencing
 • Endnote
 • How to paraphrase
 • How to write a literature review
 • Time saving tips in Word
 • Punctuation

There's something for everyone! View the full timetable and book sessions online.

This post has no comments.
Load More Comments
11/01/2023
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Logo Wythnos Ysgrifennu

Dyma gyfle i ddatblygu eich sgiliau academaidd a safon eich ysgrifennu proffesiynol yn ein gweithdai ar-lein drwy gydol yr wythnos. Mae’r pynciau’n cynnwys:

 • Cyfeirnodi
 • Endnote
 • Sut i aralleirio
 • Sut i ysgrifennu adolygiad o lenyddiaeth
 • Awgrymiadau i arbed amser yn Word
 • Atalnodi

Mae rhywbeth i bawb! Gallwch weld yr amserlen lawn a chofrestru am sesiynau ar-lein.

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.