Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 4 of 4 Results

11/28/2022
profile-icon Lori Havard
No Subjects

Where: On the Singleton Park campus just inside the Taliesin entrance (look for the banner!)

or

Online via Zoom, please sign into the SWOTs Canvas module https://canvas.swansea.ac.uk/enroll/KKA4AA and the weekly code is at the bottom of the home screen
 

When: Every Tuesday 1-1.30pm (6th September until 13th December 2022).

Topic: Anything! Got a question about the Library, referencing, online resources or just need a chat with your Librarians pop past.

______________________________________________________________________________________

Ble: Ar gampws Parc Singleton - tu mewn ym Mynedfa Taliesin (edrychwch am y faner!)

neu

Ar-lein trwy Zoom, mewngofnodwch i fodiwl SWOTs Canvas https://canvas.swansea.ac.uk/enroll/KKA4AA ac mae'r cod wythnosol ar waelod y sgrin gartref.

Pryd: Pob Dydd Mawrth 1-1.30yp (6ed Medi tan 13fed Rhagfyr 2022).

Pwnc: Unrhyw beth! Oes gennych chi gwestiwn am y Llyfrgell, cyfeirnodi, adnoddau ar-lein neu dim ond angen sgwrs â'ch Llyfrgellwyr.

This post has no comments.
Load More Comments
11/15/2022
profile-icon Lori Havard
No Subjects

Aimed at final year students and researchers, in this seminar we will look at conducting a systematic approach to searching for your literature. We will cover:

 • Recommended databases
 • Designing a robust search strategy
 • Subject Headings
 • Critical Appraisal frameworks
 • PRISMA flowcharts

Please make sure you have watched the tutorial Finding journal articles before attending. 

 • When: Wednesday 16th November @ 2.30-3.30pm
 • Who: Final year students and researchers
 • Where: Online (we'll send you a Zoom code)

__________________________________________________________________________________________________

Wedi'i anelu at fyfyrwyr blwyddyn olaf ac ymchwilwyr, yn y seminar hwn byddwn yn edrych ar gynnal dull systematig o chwilio am eich llenyddiaeth. Byddwn yn cwmpasu:

 • Cronfeydd data a argymhellir
 • Cynllunio strategaeth chwilio 
 • Penawdau Pwnc
 • Fframweithiau Arfarnu Critigol
 • Siartiau llif PRISMA

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwylio'r tiwtorial Dod o hyd i erthyglau cyn mynychu

 • Pryd: Dydd Mercher 16ed Tachwedd @2.30-3.30yp
 • Pwy: Myfyrwyr blwyddyn olaf ac ymchwilwyr
 • Ble: Ar-lein (Trwy Zoom)

This post has no comments.
Load More Comments
11/14/2022
profile-icon Lori Havard
No Subjects

Join us for this drop-in session on Inspect, Xplore and ACM Digital. Got a question? Come and ask your Librarians in our online chat room.  

Open to all Swansea University students and staff.  

Register and we'll send you the full details of how to join our online chat room  

__________________________________________  

Ymunwch â ni yn y sesiwn galw heibio hon ar Inspect, Xplore a ACM Digital. Os oes gennych cwestiwn, yna dewch draw i sgwrsio gyda’ch Llyfrgellwyr yn ein 'stafell sgwrsio ar-lein.  

Ar agor i bob myfyriwr a staff Prifysgol Abertawe.  

Ar gyfer cael mynediad i'n 'stafell sgwrsio ar-lein, cofrestrwch a wnawn ni danfon manylion llawn atoch.

Date:
Tuesday 15 November 2022
Time:
11:00am - 12:00pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 99 seats available.

Browse/Search for more events

This post has no comments.
Load More Comments
11/11/2022
profile-icon Lori Havard
No Subjects

Lexis Plus Advanced Legal Research Certification Online/ Tystysgrif Ymchwil Cyfreithiol Uwch Lexis Plus

Date:
Monday 14 November 2022
Time:
11:00am - 12:30pm

Join us for this exciting Teams webinar covering Lexis Plus Advanced Legal Research Certification

The advanced certification ensures candidates are sufficiently knowledgeable and comfortable with using Legal Research.

You can use this certification to improve your legal research skills and to show prospective employers your proficiency in the use of this important law database.

If you have not previously completed the Lexis Plus Foundation Certification, you can do this at your own pace here...

Foundation Certification Guide

Foundation Certification Test 

___________________________________________________________________________________________________________

Ymunwch â ni ar gyfer y weminar Teams gyffrous hon sy'n ymdrin â Tystysgrif Ymchwil Cyfreithiol Uwch Lexis Plus.

Mae'r ardystiad uwch yn sicrhau bod ymgeiswyr yn ddigon gwybodus a chyfforddus i ddefnyddio Ymchwil Cyfreithiol.

Gallwch ddefnyddio'r ardystiad hwn i wella'ch sgiliau ymchwil cyfreithiol ac i ddangos i ddarpar gyflogwyr eich hyfedredd wrth ddefnyddio'r gronfa ddata gyfraith bwysig hon.

Os nad ydych wedi cwblhau Tystysgrif Sylfaen Lexis Plus o'r blaen, gallwch wneud hyn ar eich cyflymder eich hun yma...

Foundation Certification Guide

Foundation Certification Test 

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.