Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 2 of 2 Results

08/29/2019
profile-icon Sian Neilson
No Subjects

Estynnir croeso cynnes i’n holl fyfyrwyr newydd!

Er mwyn eich helpu i wneud y defnydd mwyaf o’r llyfrgell, rydym wedi llunio rhestr o ddolenni defnyddiol.

 • Ble mae’r llyfrgell a beth yw’r oriau agor?

 https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/defnyddior-llyfrgell/oriau-llyfrgell/

https://myuni.swansea.ac.uk/cy/bywyd-academaidd/gwasanaethau-tg/argraffu/

 • Ble gallaf gael gwybodaeth am argraffu a llungopïo?

https://myuni.swansea.ac.uk/cy/bywyd-academaidd/gwasanaethau-tg/argraffu/

 • Ble gallaf ychwanegu credyd argraffu?

Ychwanegu credyd i'ch cyfrif argraffu trwy dalu ar-lein

 • Ble gallaf gael gwybodaeth am fy mhwnc yn y llyfrgell?

libguides.abertawe.ac.uk

 • Ble gallaf astudio yn y llyfrgell?

https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/mannau-astudio-eraill/

 • Ble gallaf gael mwy o help? Cysylltwch â thîm gwasanaethau cwsmeriaid y llyfrgell:

https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/cysylltu-llyfrgell/

Ebost: customerservice@abertawe.ac.uk 

             Ffôn: +44 (0)1792 295500 

 • Edrychwch am eich sesiynau sefydlu yn y llyfrgell!

Bydd y sesiynau hyn yn eich helpu i wneud yn fawr o adnoddau’r llyfrgell. Os oes gennych gwestiynau eraill am ein hadnoddau llyfrgell, gallwch gysylltu â llyfrgellwyr eich pwnc. Mae manylion cyswllt y llyfrgellwyr pwnc a dolen i drefnu apwyntiadau ar gael yn y Canllawiau i’r Llyfrgell.

Mwynhewch eich amser yn Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe!

This post has no comments.
Load More Comments
08/27/2019
profile-icon Sian Neilson
No Subjects

We extend a warm welcome to all our new students!

To help you get the most out of using the library, we have put together a list of useful links.

 • Where is the library and when is it open?

https://www.swansea.ac.uk/library/using-the-library/library-hours/

https://myuni.swansea.ac.uk/it-services/

 •  Where will I find information about printing and photocopying?

https://myuni.swansea.ac.uk/it-services/printing/

 • How do I pay for printing and photocopying?

https://myuni.swansea.ac.uk/media/Web-payment-instructions.pdf

 • Where can I find library information for my subject area?

libguides.swansea.ac.uk

 •  Where can I study in the library?

https://www.swansea.ac.uk/library/alternative-study-spaces/

 • Where can I go for further help? Contact our library customer services team:

Email: https://www.swansea.ac.uk/library/library-contact/

customerservice@swansea.ac.uk

Tel: +44 (0)1792 295500

Look out for your library inductions! These sessions will help you make the best use of library resources. If you have any other questions about our library resources, you can contact your subject librarians. You will find contact details for the subject librarians and a link to book appointments on the Library Guides.

 

Enjoy your time at Swansea University Libraries!

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.