Sage Research Methods
Sage Research Methods

Description

Defnyddiwch Sage Research Methods i ddysgu am ddulliau ymchwil gwahanol, dod o hyd i astudiaethau achos a defnyddio adnoddau ystadegol.  

Cynnwys
Mynediad at gannoedd o e-lyfrau ar ddulliau a methodoleg ymchwil. Hefyd ceir podlediadau a fideos i esbonio rhai cysyniadau.

Adnoddau
Mae nifer o adnoddau i'ch helpu gyda'ch prosiect ymchwil neu'ch traethawd hir:

  • Mae'r 'Map Dulliau' yn fap meddwl sy'n dangos i chi sut mae ddulliau ymchwil gwahanol yn berthyn i'w gilydd, ac mae'n cysylltu รข gwybodaeth am y dulliau hynny.
  • Mae'r 'Cynllunydd Prosiect' yn rhoi arweiniad cam wrth gam ar gyfer eich prosiect ymchwil
  • Gall 'Which Stats Test' eich helpu i benderfynu pa ddull ystadegol sydd orau i'ch data

Librarian Review

Dyma adnodd rhagorol ar gyfer gwyddonwyr cymdeithasol sydd am ddysgu mwy am fethodoleg ymchwil ar gyfer pob disgyblaeth gwyddor gymdeithasol, gan gynnwys busnes, rheolaeth ac economeg.

title
Loading...