Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Athroniaeth: Llyfrau

This page is also available in English

Llyfrau

Defnyddio catalog y llyfrgell i ddod o hyd i lyfrau.

Gallwch chwilio iFind, catalog y llyfrgell, am lyfrau print ac e-lyfrau, yn ogystal â llawer o adnoddau eraill. Wrth chwilio am lyfr penodol rydym yn argymell defnyddio cyfenw'r awdur ac un neu ddau o eiriau allweddol y teitl. Yna gallwch glicio ar 'Testun llawn ar-lein' i ddod o hyd i e-lyfr.

Mae yna hefyd ganllaw i iFind o dan y testun hwn. Mae yna hefyd ganllaw ar ddod o hyd i'ch llyfrau ar silffoedd y llyfrgell.

Chwiliad Uwch

Lleoliadau Llyfrau yn Singleton

Y nod dosbarth allweddol ar gyfer Athroniaeth yw B ar Lefel 2 Gorllewin. Efallai y bydd BC - Logic, BD - Athroniaeth hapfasnachol, BH - Estheteg a BJ - Moeseg yn arbennig o ddefnyddiol. Efallai y bydd JA - Gwyddor Gwleidyddol a JC - Theori Wleidyddol ar Lefel 1 Gorllewin yn ddefnyddiol hefyd.

e-Lyfrau

Gellir dod o hyd i’r rhan fwyaf o’n e-lyfrau drwy iFind. Mae ein e-lyfrau ar gael drwy dawy prif wefan: Proquest,ac EBSCO . Bydd y tabiau hyn yn dweud ychydig yn rhagor i chi am y tair prif gronfa ddata. I logio i mewn, defnyddiwch eich rhif myfyriwr 6 digid fel eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair arferol. Os bydd angen unrhyw help arnoch i gael mynediad at e-lyfrau a’u defnyddio, ebostiwch ni yn socialscienceslibrary@swansea.ac.uk