Skip to Main Content

Athroniaeth: Hanfodion Llyfrgell

This page is also available in English

Dod o hyd i Lyfrgell Parc Singleton

Hanfodion Cefnogaeth Academaidd

Bydd gwefan y Pecyn Cymorth Goroesi Aseiniadau yn eich helpu i  drefnu ar gyfer eich aseiniad. Teipiwch ddyddiad dychwelyd eich aseiniad, a chewch linell amser i'ch helpu.

Hanfodion TG

Mae gan gyfrifiaduron personol yn y llyfrgell feddalwedd arbenigol sy'n gallu eich helpu i gynllunio ac ysgrifennu eich aseiniadau.  Dilynwch y ddolen isod i gael manylion o'r hyn sydd ar gael ac i weld sut all technoleg eich cynorthwyo chi i gynllunio eich ymchwil, ysgrifennu eich aseiniadau a strywthuro eich gwaith.   Mae nodweddion yn cynnwys opsiynau darlllen yn uchel, teclynnau mapio'r meddwl a gwiriadau sillafu a gramadeg.

Hanfodion Llyfrgell