Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Athroniaeth: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Cael Cymorth gyda Chyfeirio

Mae'r dudalen hon yma i'ch helpu chi gyda hanfodion Cyfeirio.Mae yna ganllaw llyfrgell llawn ar Endnote y gallwch chi edrych arno hefyd. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau am gyfeirio socialscienceslibrary@swansea.ac.uk

Rheoli Cyfeiriadau a Llên-ladrad

Mae amrywiaeth eang o offer sydd ar gael am ddim i’ch cynorthwyo gyda chyfeirio a chreu rhestrau cyfeiriadau. Fodd bynnag, nid oes yr un ohonynt yn berffaith. Felly mae’n bwysig eich bod yn adnabod eich arddull cyfeirio a beth sy’n ddisgwyliedig. Gyda’r rhybudd hwnnw gallwch roi cynnig ar yr offer hyn:

iFind, offeryn cyfeirio catalog y llyfrgell

Offeryn cyfeirio yn Word (Rheoli ffynonellau)

Endnote Ar-lein

Gallwch bob amser ddod i weld eich llyfrgellydd am gymorth. 

Llên-ladrad

Mae’n bwysig darllen Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd Prifysgol Abertawe. Bydd methu cydnabod gwaith unigolyn arall (h.y. cyfeirio’n iawn mewn papur) yn arwain at ganlyniadau difrifol.
Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith unigolyn arall, heb gydnabyddiaeth, a’i gyflwyno ar gyfer asesiad fel petai mai eich gwaith chi eich hun ydyw. Er enghraifft, drwy gopïo neu aralleirio heb ei gydnabod. Mae hyn yn gyfystyr â llên-ladrad boed hynny’n fwriadol neu’n anfwriadol. 

Llwyddiant Academaidd: sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd

Canllaw i gyfeirnodi APA

Gwiriwch ein canllaw i gyfeirnodi APA i sicrhau y caiff eich cyfeiriadau a’ch dyfyniadau yn y testun eu cyflwyno’n gywir.  

Students gathered round a computer

Sut i Gyfeirio yn MHRA

Defnyddio Endnote

Meddalwedd yw EndNote sy’n eich cynorthwyo i storio eich cyfeirnodau a’u fformatio yn Word. Mae’r fersiwn ar-lein ar gael o unrhyw le cyhyd ag eich bod yn fyfyriwr Prifysgol Abertawe. Gallwch hefyd weithio drwy ein llyfr gwaith EndNote ar-lein (gwelwch ffeil ynghlwm) i’ch cynorthwyo i gychwyn arni.

Os ydych yn fyfyriwr ymchwil ôl-radd byddai’n werth ystyried y fersiwn feddalwedd o EndNote. Mae’n rhaid prynu hwn ar gyfer ei ddefnyddio oddi ar y campws ond cynigia fwy o opsiynau. Mae gwybodaeth yn yr adran EndNote isod. Dylech hefyd edrych ar Ganllaw Llyfrgell Endnotegymorth pellach.