Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Astudiaethau Americanaidd: Llyfrau

This page is also available in English

Cymorth i ganfod llyfrau

Mae’r dudalen hon yn tynnu sylw at rai o’r prif ddulliau i ganfod llyfrau. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen cymorth, e-bostiwch - culturecommlib@swansea.ac.uk

Canfod Llyfrau a Chyfnodolion yn y llyfrgell

Lleolir y rhan fwyaf o’r llyfrau a ddefnyddir ar gyfer astudiaeth astudieathau Americanaidd ar Lefel 3 Gorllewin ac Lefel 3 Dwyrain y Llyfrgell Singleton. Y prif ystodau marc dosbarth ar gyfer y llyfrau hyn yw E, F  a PS
 

  E

      Hanes- Gogledd America 

    Lefel 2 Gorllewin 

 F

       Hanes- Yr America

    Lefel 2 Gorllewin

 PS

        Llenyddiaeth Americanaidd 

    Lefel 3 Dwyrain

Mae modd canfod y rhan fwyaf o gyfnodolion Hanes Americanaidd (ar ffurf print) yn yr ystod E-F ar Lefel 2 y Gorllewin. Gellir canfod cyfnodolion ar gyfer llenyddiaeth Americanaidd yn PS ar Lefel 3 y Dwyrain.    

Dod o hyd i lyfrau

I ddod o hyd i leoliad y llyfr yr ydych ei angen, defnyddiwch iFind, ein catalog llyfrgell.  Mae yna ddyfais i chwilio am iFind ar y dudalen hon.  Mae yna hefyd ganllaw i ddefnyddio iFind ar waelod yr adran hon ynghyd â chanllawiau fideo ar y dudalen ‘Dechrau Arni’.  Rydym hefyd wedi atodi canllaw i’ch helpu i ddod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell.

Os hoffech awgrymu llyfr i ni ei ychwanegu at stoc y llyfrgell, e-bostiwch: artslib@swansea.ac.uk.

Defnyddio iFind

Wrth ddefnyddio iFind i chwilio am lyfr penodol rydym yn argymell defnyddio cyfenw’r awdur ac un neu ddau o eiriau allweddol o’r teitl.

eLlyfrau

Gellir dod o hyd i’r rhan fwyaf o’n e-lyfrau drwy iFind. Mae ein e-lyfrau ar gael drwy: Proquest, EBSCO. Bydd y tabiau hyn yn dweud ychydig yn rhagor i chi am y tair prif gronfa ddata. I logio i mewn, defnyddiwch eich rhif myfyriwr 6 digid fel eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair arferol. Os bydd angen unrhyw help arnoch i gael mynediad at e-lyfrau a’u defnyddio, ebostiwch ni yn culturecommlib@swansea.ac.uk

Mae gan y llyfrgell danysgrifiad at gasgliad E-lyfrau Dyniaethau yr ACLS sy’n cynnwys llawer o e-lyfrau o ddiddordeb i fyfyrwyr Astudiaethau Americanaidd.