Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sgiliau Ymchwil: Chwilio Llenyddiaeth

This page is also available in English

Strategaethau Chwilio Uwch

Fel rhan o'r gwaith paratoi ar gyfer eich traethawd ymchwil, bydd angen i chi gynnal chwiliadau effeithiol a chynhwysfawr am fanylion llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion, yn ogystal â rhai ffynonellau llai arferol o wybodaeth megis papurau cynhadledd a thraethodau ymchwil. Mae'r sesiwn hon yn trafod technegau uwch ar gyfer gwella'ch strategaeth chwilio i fanteisio i'r eithaf ar gronfeydd data, yn ogystal â 'chwilio callach' i'ch helpu i gael mwy allan o Google.

[Tachwedd 2018]

Dod o hyd i Draethodau Ymchwil

Mae'n bosib nad yw llawer o ymchwil gwerthfawr a chyfredol wedi cael ei gyhoeddi'n ffurfiol - bydd y sesiwn hon yn trafod yr opsiynau gwahanol ar gyfer dod o hyd i draethodau ymchwil a chael copïau ohonynt, gan gynnwys cronfeydd data megis Ethos, Proquest Dissertations & Theses, yn ogystal â thraethodau ymchwil mynediad agored.

[Tachwedd 2018]

Adolygiadau Systematig

Bydd y sesiwn hon o ddiddordeb penodol i fyfyrwyr Meddygaeth, Iechyd a'r Gwyddorau Cymdeithasol sy'n cynnal adolygiad systematig neu chwiliad manwl tebyg o'r llenyddiaeth.  Byddwn yn ystyried sut gallwch greu strategaethau chwilio effeithiol, yn arfarnu strategaethau chwilio rydych yn dod o hyd iddynt a sut gallwch ddefnyddio mynegeion pwnc i wella'ch chwiliadau.  Byddwn hefyd yn edrych ar ddulliau cofnodi chwiliadau ac adrodd arnynt.

[Ebrill 2018]

Sut i ddefnyddio EndNote

 

               

Chwilio am ddyfyniadau, bibliometreg ac altmetreg: arwyddion ansawdd?

Ydych chi erioed wedi teimlo bod erthygl bwysig yn cuddio rhag eich chwiliadau allweddair? Gall chwilio ar sail dyfyniad fod yn ffordd o ddarganfod deunydd efallai na fydd chwilio traddodiadol yn ei ganfod. Byddwn yn trafod sut gallwch ddefnyddio dyfyniadau yn eich chwiliadau llenyddiaeth, at ddiben darganfod a gwerthuso ymchwil. Byddwn hefyd yn ystyried bibliometreg, defnyddio nifer o ddyfyniadau i fesur ansawdd ymchwil, ac altmetreg, sef dulliau amgen o fesur effaith ymchwil, a sut maent yn effeithio ar ymchwilwyr heddiw.

[2017]