Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Osteopatheg: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

Testunau Allweddol

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

iFind, catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Rhifau Galw defnyddiol ar gyfer Osteopatheg

Caiff Rhifau Galw eu defnyddio i helpu i ddod o hyd i lyfrau yn y Llyfrgell. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, e.e. Mae gan Atomeg Ddynol y rhif galw QM23. Mae'r rhif galw ar feingefn pob llyfr. Gwiriwch y cynlluniau llawr o gwmpas y Llyfrgell i ddod o hyd i adrannau penodol. Hefyd ceir mapiau a chynlluniau llawr ar wefan Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau.

Ceir llyfrau ar Osteopatheg yn benodol o dan RZ241-RZ342.  Hefyd ceir nifer o destunau a ddefnyddir gan osteopathiaid o dan RM701–RM725 (therapi â llaw), neu RC 1200 i RC1236 (Gwyddor Chwaraeon). Ceir y rhain oll ar Lefel 1 Adain y Dwyrain. Ceir llyfrau Anatomeg ar y llawr uwchben (Lefel 2).Defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell, i ddod o hyd i'r Rhif Galw ar gyfer teitlau penodol a meysydd pwnc. 

Gallwch ddarllen llawer o e-lyfrau  ar-lein hefyd. Caiff y rhain eu rhestru yn iFind, gan gynnwys dolenni i destunau llawn ar-lein. 

Dyma rai rhifau galw ar gyfer testunau sy'n ymwneud ag Osteopatheg fel man cychwyn.

Testunau â Chyfeiriad Clinigol

Pwnc

Rhif Galw

Lleoliad

Prawf clinigol a chofnodi hanes

RC76

Adain y Dwyrain Lefel 1

Gwyddor Chwaraeon a Meddygaeth

RC1200-RC1236

Adain y Dwyrain Lefel 1

Anafiadau Chwaraeon (adsefydlu ac atal)

RD97

Adain y Dwyrain Lefel 1

Technegau Tapio

RC113

Adain y Dwyrain Lefel 1

Orthopaedeg

RC731

Adain y Dwyrain Lefel 1

Asesiad Orthopaedeg

RD734

Adain y Dwyrain Lefel 1

Trin Orthopaedeg

RD736

Adain y Dwyrain Lefel 1

Merck Manual

RM127

Adain y Dwyrain Lefel 1

Therapi â Llaw

RM701-RM725

Adain y Dwyrain Lefel 1

Trin y Cefn

RZ265

Adain y Dwyrain Lefel 1

Meddygaeth Osteopathig

RZ241-RZ342

Adain y Dwyrain Lefel 1

Mae pedwar llawr yn y Llyfrgell, sydd wedi'i rhannu'n adain y dwyrain ac adain y gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. [Sylwer bod y Tŵr yn ardal staff yn unig.] Mae'r llyfrau a'r cyfnodolion i lawr y grisiau ar lefelau 1 a 2. 

Anatomeg, Ffisioleg a Systemau’r Corff

 

Pwnc  

Rhif Galw

Lleoliad

Anatomeg Ddynol

QM23-QM31

Adain y Dwyrain Lefel 2

Cyhyrau Ysgerbydol

QM151

Adain y Dwyrain Lefel 2

 Niwroanatomeg

QM451

Adain y Dwyrain Lefel 2

Anatomeg Arwyneb

QM531

Adain y Dwyrain Lefel 2

Anatomeg y Pen a’r Gwddf

QM535

Adain y Dwyrain Lefel 2

Ffisioleg Ddynol

QP34-QP82

Adain y Dwyrain Lefel 2

Y System Gardiofasgwlaidd

QP101

Adain y Dwyrain Lefel 2

Y System Anadlu

QP121

Adain y Dwyrain Lefel 2

Y System Gyhyrysgerbydol, Biofecaneg a Symudiad Bodau Dynol

QP301-QP303      

Adain y Dwyrain Lefel 2

Niwrowyddoniaeth 

QP356  

Adain y Dwyrain Lefel 2

Mae cofnod catalog pob llyfr yn iFind yn cynnwys dolen “darganfod” i ddangos cynllun llawr yr ardal berthnasol yn y llyfrgell.

E-lyfrau poblogaidd