Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Pennod/Adran/Erthygl mewn Llyfr Golygedig

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Pennod/adran/erthygl mewn llyfr golygedig

  Troednodyn Llyfryddiaeth
Mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

Roberto Vivarelli, ‘A Neglected Question: Historians and the Italian National State (1945-1995)’, yn Writing National Histories: Western Europe Since 1800, gol. gan Stefan Berger, Mark Donovan a Kevin Passmore, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2002), tt. 230-236 (t. 232).

(crybwyll yn ddiweddarach)

Vivarelli, t. 235

Vivarelli, Roberto, ‘A Neglected Question: Historians

and the Italian National State (1945-1995)’, yn Writing National Histories: Western Europe Since 1800, gol. gan Stefan Berger, Mark Donovan a Kevin Passmore, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2002), tt. 230-236 

Ar-Lein Roberto Vivarelli, ‘A Neglected Question: Historians and the Italian National State (1945-1995)’, yn Writing National Histories: Western Europe Since 1800, gol. gan Stefan Berger, Mark Donovan a Kevin Passmore, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2002), tt. 230-236 (t. 232). E-lyfr Ebsco.

Vivarelli, Roberto, ‘A Neglected Question: Historians

and the Italian National State (1945-1995)’, yn Writing National Histories: Western Europe Since 1800, gol. gan Stefan Berger, Mark Donovan a Kevin Passmore, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2002), tt. 230-236. E-lyfr Ebsco 

Rhestr wirio: 
  • Enw(au) cyntaf Awdur(on) y Bennod a ddilynir gan ei Gyfenw(au) neu eu Cyfenw(au) a choma
  • Mewn dyfynodau unigol, Teitl y Bennod (ac, os yw'n gymwys, Isdeitl) a ddilynir gan goma
  • Y gair 'yn' wedi'i ddilyn gan fanylion y Llyfr Golygedig Llawn (gweler 1.5 uchod) gan hepgor y tudalennu. Dilyn â choma
  • Talfyriad 'tt.' a ddilynir gan Ystod Tudalennau'r Bennod.
  •  Mewn cromfachau, Rhif(au) Tudalen Penodol. Rhowch atalnod llawn ar ôl y cromfachau.
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.