Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Llyfr Golygedig Llawn

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Llyfr golygedig llawn

  Troednodyn Llyfryddiaeth
Mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

Writing National Histories: Western Europe Since 1800, gol. gan Stefan Berger, Mark Donovan a Kevin Passmore, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2002), tt. 11- 12.

(crybwyll yn ddiweddarach)

Berger, Donovan a Passmore, t. 17.

Berger, Stefan, Mark Donovan a Kevin Passmore,

golygyddion, Writing National Histories: Western Europe Since 1800, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2002)

Ar-Lein Writing National Histories: Western Europe Since 1800, gol. gan Stefan Berger, Mark Donovan a Kevin Passmore, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2002), tt. 11- 12. E-lyfr Ebook Central.

Berger, Stefan, Mark Donovan a Kevin Passmore,

golygyddion, Writing National Histories: Western Europe Since 1800, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2002). E-lyfr Ebook Central 

Rhestr wirio: 
 • Mewn ffont italig a phriflythrennau, Teitl (ac, os yw'n gymwys, Isdeitl gyda cholon o'i flaen) y Llyfr a ddilynir gan goma
 • Yr ymadrodd 'gol. gan' wedi'i ddilyn gan Enw(au) Cyntaf a Chyfenw(au) y Golygyddion):
  • hyd at 3 golygydd: Rhestrwch bob un (gweler 1.1 ac 1.2 uchod)
  • mwy na 3 golygydd: Dim ond Enw(au) cyntaf a Chyfenw(au) y Golygydd cyntaf y dylid eu rhoi a ddilynir gan 'ac eraill' (gweler 1.3 uchod)
 • Enw'r Golygydd Cyntaf - wedi'i wrthdroi,
  • hyd at 3 golygydd: Enwau Golygyddion pellach – heb newid (gweler 1.2. uchod) 
  • mwy na 3 golygydd: Enwau Golygyddion pellach – wedi'u disodli gan ‘ac eraill’ (gweler 1.3 uchod)
 • Y gair 'golygydd' ar gyfer un Golygydd neu 'golygyddion' ar gyfer mwy nag un Golygydd, a ddilynir gan goma

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.