Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Cofnod Geiriadur/Gwyddoniadur

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Cofnod Geiriadur/Gwyddoniadur

  Troednodyn Llyfryddiaeth
Mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

‘Hierarchy’, yn The Oxford English Dictionary, gol. gan J. A. Simpson ac E. S. C. Weiner, ail rifyn (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 1989), t. 212.

(crybwyll yn ddiweddarach)

Simpson a Weiner, ‘Hierarchy’, t. 213.

‘Hierarchy’, yn The Oxford English Dictionary, gol. gan J. A. Simpson ac

E. S. C. Weiner, ail rifyn (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 1989), t. 212 

Ar-Lein ‘Hierarchy’, yn The Oxford English Dictionary [ar-lein], <https://www.oed.com/view/Entry/86792?redirectedFrom=hierarchy#eid> [cyrchwyd 28 Chwefror 2017]. 

‘Hierarchy’, yn The Oxford English Dictionary [ar-lein],

<https://www.oed.com/view/Entry/86792?redirectedFrom=hierarchy#eid> [cyrchwyd 28 Chwefror 2017]

Rhestr wirio
  • Mewn dyfynodau unigol, y Gair/Cysyniad a ddiffinnir a ddilynir gan goma
  • Y gair 'yn' a ddilynir gan fanylion y Gwaith Cyfeirio yn y fformat a amlinellir ar gyfer Llyfr Golygedig Llawn (gweler 1.5 uchod)

Os cyrchwyd ar-lein:

  • Mewn cromfachau sgwâr, y gair 'ar-lein' a ddilynir gan goma
  • Mewn cromfachau ongl, cyfeiriad URL llawn
  • Mewn cromfachau sgwâr, y gair 'cyrchwyd' a ddilynir gan y dyddiad cyrchu ar ffurf dd Mis bbbb. Rhowch atalnod llawn ar ôl y cromfachau.
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.