Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Y Testunau Cysegredig

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Testunau Cysegredig

  Troednodyn Llyfryddiaeth
Mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

The Holy Bible Containing the Old and New Testaments, Fersiwn Awdurdodedig y Brenin Iago, (Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1984) II Samuel 21.4.

(crybwyll yn ddiweddarach)

Y Beibl Sanctaidd, II Samuel, 22.3-4

The Holy Bible Containing the Old and New

Testaments, Fersiwn Awdurdodedig y Brenin Iago, (Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1984), II Samuel

Ar-Lein The Holy Bible Containing the Old and New Testaments, Fersiwn Awdurdodedig y Brenin Iago, (Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1984) II Samuel 21.4. E-lyfr Beibl y Brenin Iago Ar-lein.

The Holy Bible Containing the Old and New

Testaments, Fersiwn Awdurdodedig y Brenin Iago, (Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1984), II Samuel. E-lyfr Beibl y Brenin Iago Ar-lein

Rhestr wirio:
  • Manylion y Rhifyn a ddilynir gan goma
  • Mewn rhifolion Rhufeinig, Rhif y Llyfr
  • Teitl y Llyfr
  • Mewn rhifolion Arabaidd a wahanir gan atalnod llawn, Bennod ac Adnod. Dilyn ag atalnod llawn
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.