Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Adolygiad Llyfr

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Adolygiad Llyfr

  Troednodyn Llyfryddiaeth

Mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

Donald C. Watt, ‘When Worlds Collide’, adolygiad o Alternative Paths: Soviets and Americans 1917-1920, gan David W. McFadden, History Today, 44.9 (1994), 56-57 (t. 56).

(crybwyll yn ddiweddarach)

Watt, t. 57

Watt, Donald C., ‘When Worlds Collide’, adolygiad o

Alternative Paths: Soviets and Americans 1917-1920, gan David W. McFadden, History Today, 44.9 (1994), 56-57

Ar-Lein Donald C. Watt, ‘When Worlds Collide’, adolygiad o Alternative Paths: Soviets and Americans 1917-1920, gan David W. McFadden, History Today, 44.9 (1994), 56-57 (t. 56) <https://search.proquest.com/docview/202810162> [cyrchwyd 23 Mawrth 2017]. 

Watt, Donald C., ‘When Worlds Collide’, adolygiad o

Alternative Paths: Soviets and Americans 1917-1920, gan David W. McFadden, History Today, 44.9 (1994), 56-57 <https://search.proquest.com/docview/202810162 [cyrchwyd 23 Mawrth 2017] 

Rhestr wirio:
  • Enw(au) cyntaf a Chyfenw(au) yr Adolygydd a ddilynir gan goma
  • Mewn dyfynodau unigol, Teitl yr Adolygiad (os yw ar gael) a ddilynir gan goma
  • Yr ymadrodd ‘adolygiad o’ wedi'i ddilyn gan Deitl (ac Isdeitl, os yw'n gymwys) y Gwaith a Adolygwyd, mewn ffont italig, a ddilynir gan goma
  • Y gair ‘gan’ wedi'i ddilyn gan Enw(au) Cyntaf a Chyfenw(au) Awdur y Gwaith a Adolygwyd, a ddilynir gan goma
  • Mewn ffont italig, Teitl y Cyfnodolyn / Cyhoeddiad lle cyhoeddwyd yr Adolygiad a ddilynir gan goma
  • Rhif y Gyfrol a ddilynir gan ddot a ddilynir gan y Rhif Dyroddi a ddilynir gan y Flwyddyn, mewn cromfachau, a ddilynir gan goma
  • Ystod Tudalennau'r Adolygiad (heb 'tt.' o'i blaen)
  • Mewn cromfachau, Rhif(au) Tudalen Penodol gyda 't.' o'i flaen neu o'u blaen (os mai un dudalen ydyw) neu 'tt.' (os oes sawl tudalen). Rhowch atalnod llawn ar ôl y cromfachau.

Os cyrchwyd ar-lein:

  • Mewn cromfachau ongl, cyfeiriad URL llawn
  • Mewn cromfachau sgwâr, y gair 'cyrchwyd' a ddilynir gan y dyddiad cyrchu ar ffurf dd Mis bbbb. Rhowch atalnod llawn ar ôl y cromfachau 
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.