Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Llyfr â mwy na thri awdur

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.

Llyfr â dau neu dri awdur

  Troednodiadau  Llyfryddiaeth
Mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

Antony Best ac eraill, International History of the Twentieth Century and Beyond, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2008), t. 7.

(crybwyll yn ddiweddarach)

Best ac eraill, t. 12

Best, Antony ac eraill, International History

of the Twentieth Century and Beyond, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2008)

Ar-Lein Antony Best ac eraill, International History of the Twentieth Century and Beyond, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2008), t. 7. E-lyfr Ebook Central. 

Best, Antony ac eraill, International History

of the Twentieth Century and Beyond, ail rifyn (Llundain: Routledge, 2008. E-lyfr Ebook Central 

Rhestr wirio:
  • Dim ond Enw(au) cyntaf a Chyfenw(au) yr Awdur cyntaf a ddilynir gan yr ymadrodd 'ac eraill'.