Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Llyfr ag un awdur

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Llyfr ag un awdur

 

Cyfeiriad i'w fewnosod ar waelod y dudalen fel

Troednodyn

Cyfeiriad i'w gynnwys yn y

Llyfryddiaeth

Ffynhonnell a gyrchwyd

Mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

William K. Storey, Writing History: A Guide for Students, ail rifyn (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2004), t. 34.

(crybwyll yn ddiweddarach)

Storey, t. 39. 

Storey, William K., Writing History: A Guide for Students, ail

rifyn (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2004) 

Ffynhonnell a gyrchwyd

Ar-Lein

William K. Storey, Writing History: A Guide for Students, ail rifyn (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2004), t. 34. E-lyfr Dawsonera.

Storey, William K., Writing History: A Guide for Students, ail

rifyn (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2004). E-lyfr Dawsonera 

Rhestr wirio: 
 • Enw(au) cyntaf yr Awdur a ddilynir gan ei Gyfenw(au) a choma.
 • Mewn ffont italig a phriflythrennau, Teitl (ac, os yw'n gymwys, Isdeitl gyda cholon o'i flaen) y Llyfr a ddilynir gan goma os ychwanegir y Rhifyn.
 • Os nad yr un cyntaf ydyw, Rhif y Rhifyn (e.e. ail, trydydd, pedwerydd) a ddilynir gan y gair 'rhifyn'
 • Mewn cromfachau, y Man Cyhoeddi ac yna golon, Enw'r Cyhoeddwr ac yna goma a'r Flwyddyn Cyhoeddi. Rhowch goma ar ôl y cromfachau
 • Rhif y dudalen / rhifau'r tudalennau ac o'i flaen neu o'u blaen 't. (os mai un dudalen ydyw) neu 'tt.' (os oes sawl tudalen), a ddilynir gan atalnod llawn

Os cyrchwyd ar-lein:

 • Enw Cyflenwr/Llwyfan yr E-lyfr wedi'i ddilyn gan y gair 'e-lyfr' (e.e. e-lyfr Dawsonera, e-lyfr Google, rhifyn Kindle) a ddilynir gan atalnod llawn.
 • Cyfenw neu Gyfenwau'r Awdur a ddilynir gan goma a'i Enw(au) cyntaf a ddilynir gan goma
 • Mewn ffont italig a phriflythrennau, Teitl (ac, os yw'n gymwys, Isdeitl gyda cholon o'i flaen) y Llyfr a ddilynir gan goma os ychwanegir y Rhifyn
 • Os nad yr un cyntaf ydyw, Rhif y Rhifyn (e.e. ail, trydydd, pedwerydd) a ddilynir gan y gair 'rhifyn'
 • Mewn cromfachau, y Man Cyhoeddi ac yna golon, Enw'r Cyhoeddwr ac yna goma a'r Flwyddyn Cyhoeddi
 • Os mai fersiwn ar-lein ydyw, Atalnod Llawn, Enw Cyflenwr/Llwyfan yr Elyfr wedi'i ddilyn gan y gair 'e-lyfr'
 • Dim rhif(au) tudalen
 • Dim atalnod llawn terfynol

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.